Resultatet av vårt arbete med Export­kredit­nämnden

Verktyg för kommunikationen kring mål och strategier

  • +++ Tillväxtstrategi översattes till konkreta mål

Kort om EKN

Utmaningen

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Det görs genom att försäkra företags risk att inte få betalt vid exportaffärer. EKN stod 2009 inför utmaningen att öka sin förändringstakt och bli än mer affärsmässiga för att öka affärsvolymen och därmed stödja svensk export ytterligare. Dåvarande generaldirektör, Karin Apelman, såg därför ett behov att införa en målstyrning som skapade ett gemensamt fokus och som hjälpte organisationen att driva önskade beteendeförändringar.

VÅGAN ATT PRIORITERA

Lösningen

EKNs tillväxtstrategi översattes till få konkreta mål för respektive enhet där ledningen fick stöd av The Information Company att prioritera vad som var viktigast för varje organisatorisk enhet i syfte att åstadkomma en gemensam förflyttning i enlighet med strategin. Varje mål kompletterades med mått för att göras kontinuerligt uppföljningsbara under året och säkerställa ett önskat agerande. Uppföljningen av mål och mått implementerades i beslutsstödet Qlikview.

ÖKADE VOLYMER

Resultatet

Tack vare samarbetet blev EKN bättre på att skapa fokus och agerbarhet kring mål och strategier. Den modell som infördes har också lett till en utvecklad uppföljning där man genom visuella dashboards enklare kan se vad som behöver prioriteras.

  • +++ Tillväxtstrategi översattes till konkreta mål
The Information Company bidrog på ett mycket positivt sätt till den planering och uppföljning av satsningar som EKN behövde göra.

Beatrice Arnesson Kommunikationschef Export­kredit­nämnden

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.