Resultatet av vårt arbete med NetOnNet

Stark tillväxt!

  • +++ Ökad omsättning
  • +++ Ökad marknadsandel
  • +++ Ökat engagemang

Kort om NETONNET

Utmaningen

Netonnet AB är ett detaljhandelsföretag med ett fokus på att erbjuda hemelektronik billigare än andra aktörer. Deras försäljning sker via internetbutik samt att de har 32 stycken lagerbutiker runt om i Sverige och Norge.
Under 2019 hade Netonnet höga ambitioner och de hade utvecklat en detaljrik affärsplan med många olika aktiviteter. Problematiken blev dock att man hade för många KPI:er som man fokuserade på vilket ledde till att målen blev spretiga och togs på uppstuds. Detta innebar även att målen och KPI:erna ofta blev motstridiga. Utmaningen blev här hur de skulle få alla medarbetare mot långsiktiga gemensamma mål och hur de skulle få en gemensam strategi att följa.

Tydliga PRIORITERINGAR och FOKUS

Lösningen

Sedan 2019 har vi på The Information Company hjälpt Netonnet att utveckla sin målstyrning samt få till en tydligare styrning och monitorering. En utav delarna som Netonnet ville utveckla var just att få ett tydligt vad i organisationen för att tillsammans besluta hur man skulle ta sig vidare. Eftersom den röda tråden saknades ville vi få fram en tydligare långsiktig plan för att sedan kunna bryta ner och konkretisera målen.
Genom att minska antalet KPI:er och sluta identifiera allt som viktigast kunde vi tillsammans prioritera det som på riktigt var det allra viktigaste målet att nå under första året. En strategi för att få ner mål samt mått till olika enheter utvecklades även för att på så sätt få ett tydligare fokus och engagemang i hela organisationen. Uppföljningen blev här en viktig del för att säkerställa att agerandet var i linje med strategin.

Flertalet mätbara RESULTAT och stark TILLVÄXT

Resultatet

Trots att hela branschen stod som vinnare när Covid-19 och pandemin kom lyckades Netonnet tack vare sin målstyrning ta ytterligare marknadsandelar och skapa en stark tillväxt. Engagemanget och samsynen ökade i hela organisationen vilket ledde till ett bättre samarbete mellan olika avdelningar. Detta i sin tur resulterade även i mer relevanta och förankrade beslut som gav ett driv mot gemensamma mål.

Titta gärna på vårt webinar om ni vill ni höra Susanne Holmström, VD på NetOnNet, berätta mer om deras resa med målstyrning:

  • +++ Ökad omsättning
  • +++ Ökad marknadsandel
  • +++ Ökat engagemang
Vi har nu samma syn i ledningsgruppen på vad som går bra, vad som går riktigt bra och vad vi behöver förbättra! Men det jag är mest stolt över är att vi har aldrig haft såhär högt engagemang (ENPS)!

Susanne Holmström VD NetOnNet

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.