Resultatet av vårt arbete med Roslagens Sparbank

Mer än dubblat antal kundmöten

  • +130% Från 4000 till 9552 rådgivningsmöten

Kort om ROSLAGENS SPARBANK

Utmaningen

Roslagens Sparbank har sitt ursprung i Norrtälje kommun med kontor på fyra orter. Banken erbjuder privatpersoner samt företag finansiella tjänster och rådgivning. Som Sparbank har de inga enskilda aktieägare utan tillhör sin bygd. Det är även dit en del av vinsten går varje år.

Banken hade inför 2019 en uppskattad affärsplan från styrelsen med tydliga långsiktiga mål, men saknade ett kortsiktigt fokus och prioritering från bankledningen samt tydliga mål som drev en beteendeförändring hos medarbetarna. De långsiktiga målen drevs genom fyra strategier som blev utgångspunkt för vilka aktiviteter som skulle genomföras under kommande verksamhetsår. Nedbrytningen från strategier utan en bankgemensam prioritering ledde till att man försökte göra allt på en gång och saknade en gemensam riktning att ta fäste vid.

En tydlig RIKTNING

Lösningen

För att tydliggöra hur banken kunde närma sig sin vision knöts strategierna ihop med varandra och även med bankens affärsmässiga drivare och finansiella utfall. Utifrån kartläggningen, kundanalyser och jämförelser med andra Sparbanker valde bankledningen att prioritera och styra mot den tydligaste affärsmässiga och strategiska drivaren där den största förflyttningen behövde göras – en ökning av genomförda rådgivningsmöten med kunder.

För att säkerställa att övriga strategiska och affärskritiska områden hölls på en acceptabel nivå valdes ett antal områden som bankledningen skulle monitorera under året. Dessa områden skulle alltså hållas på en stabil nivå men var inte där den stora utvecklingen skulle ske
För att tydliggöra hur samtliga medarbetare kunde påverka målet ärvde respektive kontor sin matematiska delmängd av målen. Kontinuerlig uppföljning drevs utifrån målen för att kontinuerligt generera åtgärdsförslag samt dela med sig utav best practice.

Mer än dubblat antal kundmöten

Resultatet

Överträffade mål

Roslagens Sparbank hade som ambition att öka från 4000 till 8242 rådgivningsmöten, vilket skulle innebära en ökning på 106%. I slutet av 2019 hade de genomfört 9552 rådgivningsmöten, en ökning på 130% (!) mot föregående år. Helt fantastiskt!

Banken upplever att målstyrningen har skapat ett tydligt fokus på vad som är viktigast samt ”tvingat” fram prioriteringar, beslut och vägval. Genom målstyrningen upplever även banken att de har en tydlig röd tråd från vision och långsiktiga mål till varje medarbetares agerande i vardagen.

  • +130% Från 4000 till 9552 rådgivningsmöten
Även om vi fortfarande känner oss lite som ”nybörjare” i vår nya styrmodell och det fortfarande finns mycket som vi behöver slipa på ångrar vi inte en sekund att vi tog steget att ta fram en ny styrmodell. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb och vi ser fram emot att få fortsätta med utvecklingen av vår målstyrning.

Charlotte Lindberg VD Roslagens Sparbank

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.