Resultatet av vårt arbete med Trygg-Hansa

Ett ökat antal hushåll

  • +++ Positiv utveckling av kundbasen

Kort om TRYGG-hansa

Utmaningen

Trygg Hansa Privat var i en situation där respektive avdelning följde upp och analyserade en stor mängd nyckeltal utan någon direkt prioritering eller övergripande fokus. Till slut hade de hamnat i en situation där det var svårt för ledning och medarbetare att se en tydlig riktning och ett klart fokus då känslan var att ”allt följs upp”.

Gemensamt fokus

Lösningen

Tillsammans med ledningen säkerställde The Information Company en målstyrning med ett gemensamt fokus för hela privatsidan, som samtliga avdelningar kunde relatera till och känna sig engagerade för att nå.

Vi minskade antalet mål och identifierade det målet som var allra viktigast att nå under året. Tillsammans med ledningen identifierades även de ageranden som skulle ta oss mot målet (Styrning) och även de ramar man var tvungen att hålla sig inom (Monitorering).

Agerandet på Styrningen och insikterna på Monitoreringen översattes till mått och relevanta målnivåer. Allt dokumenterades tydligt i en måttkatalog där även ansvariga för datainsamling och analys tydliggjordes. Det togs också fram en inspirerande visualisering i Power BI i form av dashboards som skapade grunden för en regelbunden och strukturerad uppföljning av de identifierade målen.

ÖKAT ANTAL HUSHÅLL

Resultatet

Trygg Hansa Privat lyckades för första gången på många år öka antal hushåll. Den stora förklaringen till denna framgång var modet att våga fokusera på ett mål där de verkligen ville ha en förflyttning. Att ledningsgruppen tillsammans hade identifierat det prioriterade målet och agerande för att ta sig dit bidrar så klart till framgången. Ytterligare en positiv effekt blev därmed att ledningsgruppsarbetet blev effektivare och mer motiverande när alla var överens om vilket det gemensamma fokuset bra. Det skapade och ett bättre tvärfunktionellt samarbete och därmed bättre resultat.

  • +++ Positiv utveckling av kundbasen
Tillsammans med The Information Company skapade vi fantastiska resultat. Vi gick från en uppsjö av KPI:er som inte drev agerande till en målstyrning som engagerade alla, skapade ett fokus på helheten och var greppbar för hela verksamheten.

Susanne Holmström Chef Privat Trygg-Hansa

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.