Blogginlägg // Styrning

3 fallgropar att undvika med målstyrning

för 3 år sedan

Av Sofia Lundgren

Läs vidare ↓

Att arbeta med målstyrning kan skapa stort värde för organisationer, men det krävs arbete för att hitta rätt och verkligen nå effekter.

Vi på TIC pratar ofta om vad som krävs för att lyckas med målstyrning, men vad finns det för hinder att undvika? Här är de tre vanligaste fallgropar vi ofta ser hos organisationer:

Mäter allt:

En av de vanligaste fallgropar i organisationer är att man vill ha koll på allt och därför mäter allt. Det som händer när man mäter allt är att det skapas ingen tydlig riktning eller ett fokus på vad som är viktigast att uppnå. Genom att fokusera och prioritera på färre områden underlättar det för medarbetarna att agera i linje med strategin och fokusera på målen. Det är därför viktigt att våga välja bort. Mäter man allt – styr man mot inget.

Underskattar vikten av visualisering:

För att lyckas uppnå sina mål är det viktig att medarbetarna får kontinuerlig feedback och uppföljning hur det går. För att lyckas kommunicera ut uppföljningen är det viktigt att använda ett verktyg som är lätt för medarbetarna att ta till sig. En bra visualisering ger en snabb och enkel feedback på hur det går. Ett tips från TIC: Excell är inget kommunikationsverktyg! Det är inte lätt att ta till sig rätt information med hjälp av tabeller och mängder av data…

tydliga definitioner och datainsamlingsprocesser:

Trots att processen att skapa tydliga måttdefinitioner och datainsamlingsprocesser ofta kan kännas rätt ”tråkigt och onödigt” är det ett viktigt steg för att lyckas med målstyrning. Om en definition är otydlig tenderar diskussioner under ledningsgruppsmöten att handla om ifall utfallet stämmer eller inte, istället för att besluta om nödvändiga åtgärder för att närma sig målet. Snacka om slöseri med tid!

Om författaren

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Dags att vända på steken

Att runt 90% av alla strategier aldrig blir av känner de flesta till idag. Men när jag frågar personer i den yttersta ledning om vem som har det störs…

för 6 år sedan

Av David Holmberg

Läs mer »

Blogginlägg

Är ni på rätt väg?

Att det idag är årets längsta dag och att en härlig midsommarhelg stundar runt hörnet får en att inse att vi kommit en bra bit in på året. Ett helt ha…

för 4 år sedan

Av The Information Company

Läs mer »

Behöver du hjälp?