Blogginlägg // Mått

3 principer för att definiera bra mått

för 5 år sedan

Av Sofia Lundgren

Läs vidare ↓

De flesta organisationer använder sig utav mått eller KPI:er på ett eller annat sätt. Genom att följa upp mått får vi kontinuerlig feedback hur vi presterar inom området. Att välja ut dessa mått är dock inte det lättaste. Ofta vill man ha koll på allt, vilket resulterar i en lång lista med olika mått som ingen egentligen tittar på. Därför är det bästa att välja ut riktigt bra mått! Men hur gör man det?

Vad krävs för att definiera ett bra mått?

1.Robust

Att ett mått är robust betyder att vid varje givet tillfälle som måttet samlas in så ska det göras med samma förutsättningar. Till exempel, de flesta organisationer vill säkerställa och veta att deras kunder är nöjda. Ett mått som är väldigt vanligt är att mäta kundnöjdhet med hjälp av enkäter. Det är ett mått som inte är särskilt robust eftersom kundens humör och dagliga situation med stor sannolikhet kommer påverka hur hen väljer att svara på en enkät. Kanske har hen suttit fast i bilkö hela morgonen och tar ut all sin aggression på en ”tråkig enkät”… Det kommer nog inte ge ett helt rättvist svar. Ett alternativ är istället att välja mäta hur många kunder som aktivt valt att rekommendera oss till någon annan. Bara en nöjd kund kommer att rekommendera oss till andra!

2. Precisionsgrad

Ett mått som har hög precisionsgrad speglar väl den önskade insikten vi har, dvs vad vi faktiskt vill veta och förstå när vi tittar på vårt mått. Ibland kan två mått låta väldigt lika och ibland kanske man känner ”skit samma vilket vi tar…”, men ofta resulterar dessa två i helt olika insikter och ageranden i organisationen. Ett exempel är måtten antal bokade säljmöten och antal genomförda säljmöten – två mått som låter väldigt lika men driver helt olika typer av beteenden.

3. Enkelhet

Ett mått måste vara enkelt för mottagaren att tolka och förstå. Det kan därför vara bra att inte komplicera mått med olika kvoter, index eller uträkningar. Om vi kontinuerligt vill säkerställa att våra kunder väljer att stanna kvar hos oss så kan andel kundförluster vara ett alternativ på mått. Genom att mäta andel kundförluster introducerar vi både en täljare i form av antal kunder som lämnat oss och en nämnare i form av antal kunder, en ekvation som kan vara svår att ta till sig för vissa. Det kan därför vara enklare att mäta antalet kunder som har valt att lämna oss. Det svarar på vad vi vill veta och är enkelt för mottagaren att förstå!

Hoppas dessa tre principer hjälper er i valen av mått!

Om författaren

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Rätt mål?

Vi brukar ofta prata om mål och vikten av att veta vart man ska men minst lika viktigt är också att då och då utvärdera om målen och riktningen man sa…

för 7 år sedan

Av Josefine Vahlberg

Läs mer »

Blogginlägg

Mät för att ändra vanor

För ett tag sedan blev jag medveten om "hälsoappen" i Iphone. Appen håller reda på hur många steg man tagit, vilket avstånd de stegen motsvarar, hur m…

för 7 år sedan

Av Josefine Vahlberg

Läs mer »

Behöver du hjälp?