Blogginlägg // Agerbara mål, Målnivåer

5 frågor för att förankra mål

för 4 år sedan

Av johannesingerby

Läs vidare ↓

I dessa tider av uppstart av nytt år med nya mål vill jag passa på att påminna om vikten av förankring av mål. Det räcker alltså inte att bara sätta målet, man måste prata om målet, för att sedan kunna arbeta för att nå målet. Självklart, eller hur? Tyvärr inte.

Det är, enligt min erfarenhet, alldeles för vanligt att mål formuleras men sedan glöms bort att tydligt kommuniceras och förankras till de som förväntas bidra till att nå målet. När exempelvis en ledningsgrupp definierat ett mål måste man därför arbeta vidare med att skapa en gemensam bild, en ”story”, så att alla ledningsmedlemmar kan föra budskapet vidare i sina respektive led på ett enhetligt och därmed tydligt sätt.

MIT gjorde nyligen en rapport ”No one knows your strategy”  (obs – läs sammanfattningen, det är värt det!) där man slår fast att organisationer och inte minst ledningsgrupper är alldeles för dåliga på att tydliggöra och förankra strategi och mål.

Utöver behovet av att våga välja bort och verkligen fokusera på ett fåtal mål behöver ledningsgrupper också skapa en gemensam ”story” för att åstadkomma en god förankring, och för att själva komma ihåg vad man prioriterat och varför. Följande frågor bör besvaras, enligt min mening:

  • Vad innebär målet?
  • Varför är målet viktigt?
  • Hur mäts målet, och varför?
  • Hur har målnivån bestämts?
  • Kan detta mål innebära att det blir svårare för oss att nå andra mål? Om ja, hur förhåller vi oss till det?

Genom att de som sätter ett mål också tillsammans funderar över hur målet ska förankras ökar sannolikheten rejält att målet blir en levande del av den operativa vardagen snarare än något som bara står i en affärsplan.

PS. Tycker ledningen att det blir för jobbigt att ta fram en ”story” för varje mål man satt, så kanske man satt för många mål…DS.

Om författaren

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Behöver du hjälp?