Blogginlägg // Agerbara mål, Styrning

Styrning behövs som bäst när du inte hinner läsa det här

för 7 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Mailkorgen är full av olästa mail, påminnelsefönstret i Outlook blinkar ihärdigt och kalendern är fullbokad med möten. Däremellan ska du faktiskt hinna göra något. Och listan på vad som behöver göras blir längre och längre och tillslut inser du att även fast allt egentligen är viktigt så kommer du behöva prioritera. Frågan är bara: vad är viktigast när allt är viktigt?

Det är i den här situationen det hjälper att ha definierat en tydlig styrning. Något som anger vad som just din organisations eller avdelnings största förflyttning eller förändring är. För att identifiera den viktigaste förflyttningen bör man ta utgångspunkt i organisationens önskat läge på lång sikt och utifrån den ta fram sin strategi (hur man ska ta sig dit). Därefter måste strategin, som oftast sträcker sig över 3-5 år, konkretiseras och man behöver fundera över vad er organisation kan göra här och nu för att ta ett fösta steg på vägen mot ert långsiktiga mål i linje med strategin. Och om alla i organisationen känner till vad det där första steget är är det också större sannolikhet att ni faktiskt kommer en rejäl bit på vägen mot ert mål under året.

Anledningen till att hela organisationen måste känna till riktningen är för att det är alla vardagliga mikrobeslut som bidrar till förflyttningen. Om ledningen inte har varit tydliga mot sin organisation kommer varje individ att behöva göra sina egna prioriteringar och dessa går inte alltid i samma riktning. Man skulle kunna tänka på det att alla möjliga val som medarbetare står inför varje dag kopplade till vad de ska lägga sin tid på skapar en solfjäder av möjliga vägar att gå i. Även om organisationen som helhet långsamt skulle kunna röra sig i rätt riktning så sker det inte med lika stor kraft som om alla visste att i valet mellan A, B och C, så är det C som tydligast bidrar till organisationens mål.

Förhoppningsvis vet du vad din organisations mål är. Och om du inte vet det, se till att kräva det – oavsett om du sitter i ledningsgruppen eller som avdelningschef eller som medarbetare i en enhet. När det väl är tydligt vart man ska så underlättas alla dagliga beslut och det blir lite lättare att säga nej till saker som man vet inte bidrar – och det behövs särskilt när det är fullt upp.

Behöver du hjälp?