Blogginlägg // Styrning

Är ni på rätt väg?

för 7 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Att det idag är årets längsta dag och att en härlig midsommarhelg stundar runt hörnet får en att inse att vi kommit en bra bit in på året. Ett helt halvår för att vara mer exakt. Vilket också för med sig att det faktiskt bara är ett halvår kvar av det här året.

Mycket kan hända på ett halvår och vilket också medför att förutsättningarna för affären har ändrats? Vi befinner oss nog med all säkerhet inte längre där vi befann oss för ett halvår sedan, men andra faktorer kan också påverkat oss så pass att de mål och fokus som beslutades om för ett halvår sedan inte längre är relevanta.

Det är alltid bra att någon gång per år ta ett steg tillbaka för att se om den väg som stakades ut inför året fortfarande är rätt väg att ta. Kanske har det gått så pass bra att målen redan är nådda och man behöver justera dem eller nivåerna för att fortsätta driva affären framåt. Eller så har händelser under året påverkat förutsättningarna eller helt och hållet gjort målen irrelevanta vilket gör att nya mål måste sättas. Eller så har det inte gått som man trott och särskilda åtgärder behöver sättas in för att vi ska nå hela vägen fram.

Det viktiga är i alla fall att ta tiden nu att reflektera och våga utmana de mål man redan har för att skapa den utvecklingen som behövs för att man ska bli bättre och nå sina långsiktiga mål!

Trevlig midsommar!

Behöver du hjälp?