Blogginlägg // Målnivåer

Att nå eller inte nå sina mål

för 5 år sedan

Av johannesingerby

Läs vidare ↓

Når ni era mål - Ja eller nej?

I denna inspirerande TED-talks väcker Carol Dweck mina tankar kring att det ibland kan vara mer konstruktivt att inte sätta målnivåer. Detta gäller då inte minst områden där lärande är viktigare än att nå en på förhand definierad och absolut målnivå (som få varit med och satt och de flesta ärligt talat inte går igång på).

Rent praktiskt har jag sett flera exempel där en organisation börjar mäta och kommunicera ett mål men utan att definiera en given målnivå. Den enda ambitionen är att försöka förbättra utfallet, så mycket som möjligt. Genom att man tillsammans frekvent går igenom utfallet (säg minst en gång i månaden) så börjar en relevant diskussion och analys ta vid ganska snabbt. Tack vare vår egen nyfikenhet börjar vi ställa oss rätt frågor – ”vad är grundorsakerna till utfallet, vad påverkar utfallet, vad kan vi göra annorlunda etc”.

Prova gärna!

Om författaren

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Målnivå: Att välja en acceptabel eller ambitiös målnivå

För att alla inom en organisation ska arbeta mot en gemensam riktning läggs ofta mycket tid och resurser på att bestämma vilka mål som ska finnas och …

för 4 år sedan

Av Albin Zahlin

Läs mer »

Blogginlägg

5 frågor för att förankra mål

I dessa tider av uppstart av nytt år med nya mål vill jag passa på att påminna om vikten av förankring av mål. Det räcker alltså inte att bara sätta m…

för 3 år sedan

Av johannesingerby

Läs mer »

Behöver du hjälp?