Blogginlägg // Målnivåer

Att nå eller inte nå sina mål

för 1 år sedan

Av johannesingerby

Når ni era mål - Ja eller nej?

I denna inspirerande TED-talks väcker Carol Dweck mina tankar kring att det ibland kan vara mer konstruktivt att inte sätta målnivåer. Detta gäller då inte minst områden där lärande är viktigare än att nå en på förhand definierad och absolut målnivå (som få varit med och satt och de flesta ärligt talat inte går igång på).

Rent praktiskt har jag sett flera exempel där en organisation börjar mäta och kommunicera ett mål men utan att definiera en given målnivå. Den enda ambitionen är att försöka förbättra utfallet, så mycket som möjligt. Genom att man tillsammans frekvent går igenom utfallet (säg minst en gång i månaden) så börjar en relevant diskussion och analys ta vid ganska snabbt. Tack vare vår egen nyfikenhet börjar vi ställa oss rätt frågor – ”vad är grundorsakerna till utfallet, vad påverkar utfallet, vad kan vi göra annorlunda etc”.

Prova gärna!

Om författaren

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

Läs mer om Johannes »

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Från strategi till verklighet!

Det nya året är i full gång och det är dags att verkställa de planer man tog fram under slutet av 2018. Just steget att gå från strategi till att fakt…

för 5 månader sedan

Av Christopher Bratt

Läs mer »

Blogginlägg

Att välja en acceptabel eller ambitiös målnivå

För att alla inom en organisation ska arbeta mot en gemensam riktning läggs ofta mycket tid och resurser på att bestämma vilka mål som ska finnas och …

för 1 år sedan

Av Albin Thureson

Läs mer »

Prenumerera på bloggen