Blogginlägg // Övrigt

Att vinna i längden – räcker det med rätt strategi?

för 1 vecka sedan

Av Julia Sehr

Läs vidare ↓

Teknologiska framsteg accelererar och förändrar hur företag opererar och konkurrerar. När AI, IoT och AR/VR integreras alltmer i verksamheter, står företag inför en våg av möjligheter och utmaningar som kräver snabb och effektiv anpassning. Artikeln diskuterar hur den ökande förändringstakten påverkar strategiska beslut, betydelsen av snabb implementering, och varför dagens företag måste agera proaktivt för att överleva och lyckas i en dynamisk värld. Med insikter från både historiska och aktuella perspektiv utforskas de kritiska stegen för att skapa och genomföra strategier som kan navigera den osäkra framtiden.

För ett tag sedan släppt Klarna information om att de börjat använda en AI-assistent för kundsupport. AI-assistenten hade samma nöjdhetsbetyg från de som nyttjade chatten som de som fick hjälp av en människa. Den löste kundernas frågor på mindre än 2 minuter jämfört med 11 minuter som varit det tidigare genomsnittet och det ledde till 25% färre återkommande frågor.

Med sådana här framsteg inom AI och liknande utveckling inom IoT, AR/VR och andra teknologier, suddas gränserna mellan den digitala och fysiska världen ut. Detta öppnar både upp nya möjligheter och utmaningar för företag oavsett bransch. Det har troligtvis aldrig varit så tydligt att utvecklingstakten i vår värld ökar.

Denna snabba utvecklingstakt medför ett ökat behov att välja rätt strategi inför framtiden och ha arbetssätten på plats för att genomföra den valda strategin. En studie av McKinsey från 2016 påvisade att medellivslängden för företag i Standard & Poor’s 500-index minskade från 61 år 1958 till 18 år 2016. Många av företagen 1958 hade blivit uppköpta, utköpta från börsen eller gått i konkurs.

Det är tydligt att dagens framgångar inte garanterar framgångar i framtiden eller ens att det leder till företagens överlevnad.

Vikten av en strategi i en föränderlig värld.

I ljuset av dessa insikter står det klart att företag inte längre har råd att vara långsamma i sina strategiska beslut. Eller som Peter Drucker uttryckt sig: “Den bästa vägen att förutsäga framtiden är att skapa den”. I en värld där förändring är den enda konstanten krävs en strategi som är rätt efter dagens förutsättningar. Inte gårdagens, utan dagens. Vi måste välja en strategi som låter oss skapa framtiden och vi måste se till att vi börjar resan på den strategin snabbt, innan förutsättningarna förändras.

Så hur genomför vi den strategi som vi har valt så att den genomförs när den fortfarande är relevant?

Hur genomför vi en strategi?

En strategi är det vi tror kommer göra att vi vinner mot våra konkurrenterna. Det som gör oss unika. En strategi, likt en idé, utan genomförande är inte värt något. Och i en värld som förändras snabbt blir även hastigheten vi kan implementera vår strategi en otroligt viktig faktor för att lyckas. Mark Zuckerburg uttryckte detta väl 2008 i ett internt mejl till de anställda i Facebook: ”Vi kan ha en bra strategi men om vi är långsamma med dess implementering kommer vi inte att lyckas”.

Dela upp strategin i mindre delar

En av de vanligaste fallgroparna vid genomförandet av strategin är att försöka göra allt på en gång. Företag uttrycker ofta sin strategi med en tre till fem års horisont där strategin beskriver hur företaget ska ta sig från sitt nuläge till sina långsiktiga mål. Det är dock väldigt få företag som sedan prioriterar vad som behöver genomföras först i strategin. Detta leder till att olika tolkningar av vad som är prioriterat, vilket i sin tur skapar isolerade arbetssätt där delmängderna maximeras snarare än vad som är bäst för företaget som helhet.

Genom att dra ner tidshorisonten och sätta mål för vad som behöver åstadkommas på 3-12 månader blir det möjligt att vara mer fokuserad och ha ett gemensamt fokus i företaget. Strategin blir lättare att förstå, vi kan enklare samarbete för vi har samma prioriteringar, och vi kan slutföra arbetsinsatser innan vi tar oss an nästa utmaning.

Utvärdera och förbättra

För att säkerställa att våra mål (och därigenom vår strategi) genomförs, behöver vi ge oss själva återkoppling för hur det går. Varje mål bör vara uppföljningsbart. Detta betyder att vi behöver ha en kvantitativ indikator med en tydlig definition och en målnivå som gör att vi kan förstå om vi har över- eller underpresterat.

Slutligen behöver tid avsättas att analysera utfallen och se över vad som kan bli bättre. Tänk på att en uppföljning som enbart förklarar anledningen till dåtiden resultat aldrig kommer påverka vår framtida utfall. Fokusera därför mer på lösningar och åtgärder för att skapa maximalt med värde.

Kommunikation

En kritisk faktor som oftast missas vid strategimplementering är kommunikation. Hur ska en medarbetare aktivt kunna arbeta för att nå satta mål eller arbeta enligt den satta strategin om de inte vet eller förstår dessa innehåll? Det är givetvis helt omöjligt. Simon Sineks koncept “Start with why” är en utmärkt grund i kommunikationsarbetet. Varför är förändringarna nödvändiga? Varför är målen viktiga? Och, varför behöver vi arbeta på detta sätt? Skapar vi förståelse för bakgrunden till strategin, målen och uppföljningen, och sedan säkerställer att medarbetarna alltid vet hur det går, då har vi gett oss själva den bästa möjligheten att få medarbetarna att själva välja att genomföra strategin.

Låt oss börja med genomförandet

Sammanfattningsvis är framgången av vår strategi inte enbart beroende av dess innehåll, utan i lika hög grad på hur väl vi genomför den. En väl genomtänkt strategi där företag gör allt i sin makt att snabbt genomföra ger dem de bästa möjligheterna att både vinna och överleva. Det som framförallt står i vår makt är genomförandet, så låt oss börja med det!

Om författaren

Albin Zahlin är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

+46 703 80 37 75 LinkedIn

Behöver du hjälp?