Videobibliotek // Mått, Styrning

Benchmark KPIs vs strategisk styrning

6 år sedan

Av The Information Company

Petter Samuelsson pratar om benchmark KPI:er och strategisk styrning och hur de skiljer sig åt. 

Relaterade inlägg

Videobibliotek

Vikten att ha ett tydligt syfte med en BI lösning

David Holmberg talar om hur man ska tänka för att säkerställa att den valda BI lösningen ska göra största möjliga nytta. Viktiga punkter att fundera p…

2 år sedan

Av The Information Company

Läs mer »

Videobibliotek

Målstyrning vs. Processtyrning

Att styra efter processer är en vanlig företeelse i organisationer. Men hur skiljer sig egentligen målstyrning från processtyrning? Se David Holmberg …

6 år sedan

Av David Holmberg

Läs mer »

Prenumerera på bloggen