Blogginlägg // Datainsamling, Övrigt

Demokratisera data!

för 6 månader sedan

Av Julia Sehr

Läs vidare ↓

För att främja en datadriven kultur måste företag integrera data i sina grundläggande värderingar och arbetssätt. Utmaningen ligger i att införa detta över hela organisationen. En effektiv lösning är att skapa en "data-demokrati", där alla i organisationen, oavsett deras kompetensnivå, känner sig bekväma med att arbeta med data. Detta skapar en ökad smidighet och möjliggör snabbare datadrivna beslut.

Först och främst: vad innebär det att demokratisera data?

Demokratisering av data innebär i praktiken att rätt och relevant data är tillgänglig när det behövs. Företag kan implementera plattformar där högkvalitativ och verifierad data är tillgänglig för alla som behöver den. Detta möjliggör för icke-tekniska användare att själva skapa rapporter och analyser. En annan aspekt är att etablera gemenskaper där anställda kan dela kunskap och erfarenheter om användningen av data.

 

Och vad innebär demokratisering av data i relation till målstyrning?

I relation till målstyrning innebär demokratisering av data att alla medarbetare kan vara involverade i insamling, analys och tolkning av data. Det skapar en miljö där beslut kan fattas med en bredare och djupare förståelse för företagets prestationer. Genom tillgänglighet och delaktighet i datan blir målstyrningsprocessen mer inkluderande. Alla har möjlighet att bidra till identifiering, övervakning och justering av strategiska mål. Således blir demokratiseringen av data en katalysator för att stärka företagets förmåga att effektivt styra och anpassa sig till övergripande mål genom en bredare och mer informerad beslutsprocess.

 

På TIC främjar vi demokratisering av data genom att exempelvis tydligt definiera och specificera vilken data vi använder för olika mått. Vi samlar dessa definitioner och specifikationer på ett gemensamt ställe, till exempel i en måttkatalog. Denna katalog inkluderar allt från datadefinitioner till källor och fungerar som en central resurs. Genom att organisera informationen på detta sätt undviker vi diskussioner om vad som mäts och kan istället fokusera på hur vi ska agera utifrån tillgänglig data.

Om författaren

Julia Sehr är målstyrningskonsult med erfarenheter från svenska kunder som Grant Thornton, GreenCarrier, Kunskapsskolan, Hydac, m.fl. samt amerikanska Team D3

+46 76 830 40 30 LinkedIn

Behöver du hjälp?