Blogginlägg // Mått

Du blir vad du mäter

för 6 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Förändring är i grunden något bra. Oavsett om det handlar om vårt arbets- eller privatliv så är det ett tecken på att vi rör oss framåt och utvecklas, till någonting som förhoppningsvis är bättre än vad det var innan. Men det är också svårt, inte minst när förändringen kräver att en hel grupp av människor accepterar, välkomnar och anpassar sig för förändring.

En frekvent använd modell för att beskriva förändringsledning är ADKAR, som i korthet beskriver de steg som varje person och organisation måste genomgå för en önskad förändring ska lyckas och bestå. ADKAR står för Awareness, Desire, Knowledge, Ability och Reinforcement, och det finns mycket att säga om hur man tar sig igenom respektive steg på bästa sätt. Just när det kommer till modellens sista steg, reinforcement, så är mätning och uppföljning en absolut nyckel för att lyckas.

Tänk dig in i situationen av att en organisation har beslutat om att genomföra en förändring av något slag. Man har kommit en bra bit på vägen enligt ADKAR, medarbetare är inte bara medvetna om förändringen utan välkomnar den då de tydligt ser nyttorna av den, de har också full förståelse för vad förändringen innebär, och har fått verktygen och kompetensen för att hantera allt det nya som förändringen innebär. I ett sådant läge skulle man lätt kunna luta sig tillbaka som ledningsgrupp eller ansvarig chef, övertygad om att förändringen kommer bli lyckosam. Ändå är det då sannolikt att allt kommer återgå till precis vad det var innan förändringsinitiativet drogs igång.

För att nå hela vägen måste förändringsresan också inkludera ADKAR-processens sista steg, reinforcement, där organisationen följer upp att förändringen faktiskt efterlevs. Att mäta och följa upp detta fyller flera viktiga funktioner. Dels tjänar en kvantitativ uppföljning som ett tydligt signalvärde och påminnelse om vad man faktiskt har beslutat, och att det är att ta på allvar. När vardagen kommer ikapp så är det annars lätt hänt att vi faller in i gamla hjulspår och gör precis samma sak som vi gjorde från början.

Dels är det också en möjlighet för medarbetare att komma samman och utbyta erfarenheter och lärdomar kopplat till ett mål. Uppföljningstillfället är typiskt ett tillfälle där medarbetare ges tillfället att zooma ut från vardagen och ta ett större grepp om vilka utmaningar som behöver lösas kopplat till det nya. Därmed kan organisationen utveckla sin förmåga att sprida goda exempel och ’best practice’ vidare, och undvika att enskilda individers eller avdelningarnas innovativa lösningar stannar i en begränsad del av organisationen och inte når sin fulla potential. Ur ett ADKAR-perspektiv är uppföljningen alltså också ett sätt att backa tillbaka till det fjärde steget, ability, och säkerställa att medarbetare får de bästa möjliga förmågorna att lyckas med förändringen.

Behöver du hjälp?