Blogginlägg // Styrning

Flexibilitet i strategi och exekvering

för 5 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

2019 står för dörren och snart är det dags att faktiskt verkställa allt det vi har planerat, förberett och jobbat för under hösten under affärs- och verksamhetsplaneringar. För många finns det planer och listor av aktiviteter som skall bockas av under året.

Något som vi jobbar för är vikten av att ha en aktivitetsgenererande styrning som är flexibel längs hela året och som genererar relevanta aktiviteter kopplat till hur vi presterar givet våra prioriteringar vi satt upp. Vi vill inte riskera att planera en lista med aktiviteter som bara känns aktuell första kvartalet under året.

För som vi alla vet händer det mycket i vardagen som påverkar det dagliga arbetet, oavsett industri, nisch eller storlek. Ibland går det snabbt i omvärlden och vi har mycket att förlora på att inte vara snabba i att förändra oss.

Kände igen mig i det här när jag läste Martin Reeves artikel i Harvard Business Review (2010), där han beskriver han hur svårigheten i att faktiskt exekvera en strategi är att vara tillräckligt uthållig, konsekvent och fokuserad under hela året.

Men det är inte bara det, vidare beskriver han också andra fällor vi riskerar att gå i om vi inte passar oss och ser till helheten.

  1. Genom att skapa alltför detaljerade aktivitetsplaner, riskerar vi att tappa helheten och det fokus vi har valt för hela bolaget. Genom att våga hålla aktivitetsplaneringen så flexibel som möjligt ökar vi våra möjligheter att anpassa oss så bra som möjligt till vad som händer i omvärlden.
  2. För att optimera strategiska planer, bryts ofta ned till delmängder för att exekveras av olika organisatoriska enheter. Ändå leder inte det här alltid till det bästa för organisationen och bidrar till det övergripande fokuset och blir således inte optimala för helheten.
  3. Det finns en fara i att bli för bekväma i hur vi alltid har gjort saker och ting, för att det är smidigt och praktiskt. När vi ställs inför situationer, problem eller situationer som är någorlunda bekanta, är det lätt att göra samma som alltid. Men är det alltid lösningen? Ibland kan det ge ett motsatt resultat till det vi faktiskt eftersträvar, trots att det fungerat bra i andra situationer.

Sammanfattningsvis säger han att strategi och exekvering är en sammanflätad process och bör inte ses som två separata komponenter, exekveringen varierar efter situation och utmaning.

Med de orden önskar jag och mina kollegor en riktigt God jul och Gott nytt år!

Om författarenBehöver du hjälp?