Blogginlägg // Övrigt

Förståelsegap mellan ledning och medarbetare?

för 7 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Nyligen genomförde ekonomistudenten Isak Albihn i samarbete med The Information Company en studie om hur styrning och uppföljning fungerar bland Sveriges topp 500 bolag. Sannolikt har medarbetarna inte samma förståelse för mål och strategier som ledningen som utformat dessa.

Endast 5 % av tillfrågade verkställande direktörer, finans-, ekonomi-, affärsområdes- och utvecklingschefer i Sveriges 500 största företag kan till exempel helt hålla med om att ”Varje medarbetare vet vad som är viktigast att fokusera på för att bidra till organisationens övergripande mål”.

Brist på pedagogik                                                                                                         

En individs handlande baseras på den egna förståelsen av situationen. En möjlig förklaring till medarbetarnas avsaknad av förståelse, och därmed handlande i linje med organisationens mål, är att chefer inte är tillräckligt pedagogiska. Endast 8-17% av tillfrågade kunde till exempel helt hålla med om att de utför aktiviteter, vars syfte direkt eller indirekt är att öka medarbetarnas förståelse, så som:

  • ”Att översätta målen till relevanta nyckeltal”,
  • ”Att visualisera måluppföljningen”,
  • ”Att kontinuerligt ge varje medarbetare uppföljning på de mål han/hon fokuserar på”

Därmed är det inga tvivel om att ledningarna i Sveriges 500 största företag har mycket att vinna på att intensifiera sitt arbete med att öka förståelsen hos medarbetare för såväl mål som strategier! Läs mer om studien här.

Om författaren

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Missa inte The Information Companys öppna utbildningar i höst!

För tredje terminen i följd samarbetar The Information Company med Confex och ger allmänheten chansen att ta del av vårt framgångsrika koncept för att…

för 8 år sedan

Av Sami Pulkkinen

Läs mer »

Blogginlägg

Nu blir vi fler igen!

för 5 år sedan

Av The Information Company

Läs mer »

Behöver du hjälp?