Blogginlägg // Målnivåer, Uppföljning, Styrning

Målstyrning: Från strategi till verklighet!

för 5 år sedan

Av Christopher Bratt

Läs vidare ↓

Det nya året är i full gång och det är dags att verkställa de planer och kanske målstyrningen man tog fram under slutet av 2018. Just steget att gå från strategi till att faktiskt verkställa och implementera strategin till någonting greppbart som t ex. målstyrning, är ofta en utmaning. Enligt Cândido & Santos (2015) råder det delade meningar kring den exakta siffran men de nämner att mellan 50 % till 90 % av de strategier som tas fram aldrig implementeras. Detta innebär att det läggs en massa onödig tid och kraft på att ta fram något som inte skapar värde för organisationen.

Hur kan man då gå till väga för att framgångsrikt exekvera sin strategi?

Jag kom över Zenger och Folkmans (2016) artikel ”4 Ways to Be More Effective at Execution” vilket är i linje med hur vi på TIC arbetar tillsammans med våra kunder när vi ska gå från strategi till exekvering, alltså målstyrning.

 

Skapa en tydlighet genom målstyrning

 

Det finns ofta mängder av bra idéer som dyker upp under årets gång. Dessvärre är det svårt att verkställa samtliga om man inte arbetar målstyrt. Hur gärna man än vill kan man inte genomföra allting på en och samma gång. Det är därför vi på TIC förespråkar att arbeta med målstyrning och mot ett prioriterat mål. Målstyrning skapar en tydlighet för alla i organisationen om vad som är viktigast just nu, vilket möjliggör att de kan agera i linje med det. Målstyrning skapar också en större förståelse för varje individ hur just deras insats bidrar till organisationens prioriterade mål, vilket bidrar till högre motivation hos medarbetarna.

 

 

Sätt mål i målstyrningen som tvingar oss att utvecklas

 

Om vi sätter en målstyrning och ett prioriterat mål, hur kan man då få medarbetarna engagerade kring detta? Både vi på TIC och Zenger & Folkman (2016) vill trycka på vikten av att sätta mål och målstyrning som tvingar oss att utvecklas. Målstyrningen och målet bör därmed vara stretchat. Denna sorts målsättning gör att vi utmanar oss själva. Engagemanget blir inte bara större kring målstyrningen utan medarbetarna trivs dessutom bättre med sitt jobb. Moralen kommer vara på topp efter att medarbetarna uppnått det där ”omöjliga” målet.

 

Det ska även sägas att det är viktigt med tydliga deadlines när man arbetar med målstyrning. Om man sätter en ambitiös målnivå utan att kombinera det med en deadline sänder man genast en signal om att målet och målstyrningen inte är speciellt viktig. Återigen handlar det om tydlighet och sätta en viss press på oss att faktiskt leverera resultat i målen i målstyrningen. Vi ändrar vårt beteende när vi har en deadline att arbeta mot i målstyrningen.

 

 

Ge feedback på hur det går i målstyrningen!

 

Säkerställ att vi följer upp hur det går för oss givet vår målstyrning och vårt prioriterade mål. Det möjliggör för både dig och dina medarbetare att ge feedback till varandra, vilket skapar en större förståelse kring hur vi kan arbeta tillsammans för att exekvera vår strategi och nå vår målstyrning. Zenger & Folkman (2016) trycker på att man som ledare bör försöka ge så mycket positiv feedback som möjligt. Genom att fokusera på det positiva kan man sprida goda exempel i hela organisationen samt att medarbetarna får bekräftelse att de gjort ett bra jobb kopplat till målstyrningen. Med andra ord, fokusera på det positiva i uppföljningen av målstyrningen!

 

 

Bygg en stark teamkänsla!

 

Zenger & Folkman (2016) nämner något som jag tycker är intressant. Det är inte bara chefen som ska motivera medarbetarna att nå målstyrningen och sitt prioriterade mål utan det är något teamet ska samlas kring. Glöm inte vems mål och målstyrning vi ska uppnå och därmed vem vi arbetar för. Det är vår målstyrning och vårt prioriterade mål! Att arbeta mot en målstyrning som teamet har varit med och tagit fram gör att man känner ett större ägandeskap. Man skapar en känsla av ansvar hos teamet och att vi ska göra detta tillsammans. För att lyckas med målstyrningen är det återigen viktigt med feedback men denna gång inom teamet. Det handlar om att genom konstruktiv kritik hela tiden trigga varandra att utvecklas för att nå vår målstyrning. Vi vill ha högt i tak och hela tiden påminna varandra om att vi ger feedback för att vi ska bli bättre.

 

Vi på TIC brukar ofta prata om vikten av att just prioritera genom målstyrning, för att lyckas exekvera strategin. I målstyrning brukar vi prata om det prioriterade målet som en effekt vi vill nå under en given tidsperiod, men för att nå denna effekt, behöver målstyrningen kompletteras med en kombination av ageranden som är uppföljningsbara.

 

Om du och ditt team kan bocka av dessa 4 punkter, kanske genom att implementera målstyrning, är jag övertygad om att ni kommer ha ett framgångsrikt 2019. Lycka till!

Om författaren

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Behöver du hjälp?