Event // Styrning

Frukostseminarium: konkreta tips för att lyckas med målstyrning

för 4 år sedan

Av Sofia Lundgren

Läs vidare ↓

Förra veckan var det återigen dags för frukostseminarium och tredje delen i vår serie ”konsten att genomföra sin strategi”. Denna gång var temat konkreta tips för att lyckas med målstyrning där morgonens huvudtalare var Per Matses, vice VD och CFO på Sveaskog.

Hösten 2016 tog Sveaskog beslutet att gå från en finansiell styrning till en förstärkt målstyrning. Redan nu, ett år senare, syns effekterna! Under morgonen delade Per med sig hur Sveaskogs resa såg ut, vilka steg organisationen tog sig igenom och vilka insikter han tar med sig från första året.

Sveaskogs resa med målstyrning började med en nulägesanalys av organisationen som resulterade i tydliga styrprinciper och en styrmodell. Styrmodellen visade hur de olika enheterna hänger ihop med varandra, samt skapade en tydlig röd tråd genom hela verksamheten.

Nästa steg var att koncernledningen började att bestämma riktning och fokus för hela organisationen, detta bröts senare ner på varje marknads- och resultatområde. Ett stort arbete och fokus lades sedan på att göra detta uppföljningsbart genom att identifiera de rätta måtten, datakällorna och visualisera detta på ett enkelt sätt. En tydlig uppföljningsprocess, nerifrån resultatområdena upp till koncernledningen, togs även fram för att hålla målstyrningen aktuell under hela året.

Ett år har nu gått och effekterna är tydliga! En av Pers huvudinsikter var att arbeta transparant och att hela tiden kommunicera ut vad som händer till alla medarbetare. Ett av de magiska ögonblicken när Per insåg att de faktiskt lyckats med sin målstyrning var på senaste koncernledningsmötet när de hölls riktigt kvalitativa diskussioner om rätt saker, som var baserade på grundliga analyser. Förutom bättre struktur i möten och uppföljningsprocess så kommer även (med all säkerhet) Sveaskog nå sitt prioriterade mål om lönsamhet under 2018!

Ni som missade morgonen kommer ha möjlighet att ta del av en inspelad version av föreläsningen här på vår blogg under veckan.

Stort tack Per för en inspirerande och givande morgon!

Är du intresserad av att höra mer om målstyrning och hur det skulle kunna se ut i er organisation? Kontakta oss på The Information Company genom att skicka ett mail till: sofia.lundgren@theinformationcompany.se

Om författaren

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Relaterade inlägg

Videobibliotek

Benchmark KPIs vs strategisk styrning

Petter Samuelsson pratar om benchmark KPI:er och strategisk styrning och hur de skiljer sig åt. …

för 9 år sedan

Av The Information Company

Läs mer »

Blogginlägg

Affärsplanering – Best-practice och mall

Det är inte ovanligt att vi får frågan om vi har best-practice för verksamhetsplan/affärsplan/verksamhetsplanering/affärsplanering/strategisk planerin…

för 1 år sedan

Av Erik Svedberg

Läs mer »

Behöver du hjälp?