Blogginlägg // Uppföljning

Glöm inte att fira!

för 4 år sedan

Av Christopher Bratt

Läs vidare ↓

Vi befinner oss en bit in i det nya året och förhoppningsvis är engagemanget runt era nya och spännande mål för 2020 på topp. Ju högre engagemang man lyckas skapa kring målen desto större chans är det att man faktiskt lyckas nå dem. Detta blogginlägg kommer därför att beröra hur man kan bibehålla ett högt engagemang kring sina mål även när man arbetat med dem ett tag.

I en artikel av Dai, Milkman och Riis (2014) går det att läsa om hur vårt engagemang kring att sätta och nå mål skiljer sig beroende om man befinner sig i slutet eller i början av en viss tidsperiod. Författarna menar att engagemanget ofta är som högst i början av året. Genom att rida på den känsla av nystart som ett nytt år innebär blir det enklare att ta sig ur gamla beteendemönster och agera i linje med sitt nya jag (Dai, Milkman & Riis, 2014).

Låt oss koppla detta till det vanliga nyårslöftet om att ”man ska träna mer under nästa år”.För många är motivationen som störst i början av året, vilket blir allra tydligast om du besöker ett gym i januari och februari. De är ofta väldigt välfyllda och man får trängas bland alla maskiner. Dessvärre är det vanligt att engagemanget går ner ju längre in på året vi kommer. De där målen som vi har satt upp känns inte lika engagerande längre.

Mitt råd för att undvika detta är att fira delsegrar kopplat till ens uppsatta mål. Detta är något vi på TIC alltid gör när vi exempelvis når vårt gemensamma månadsmål. Det behöver inte vara något stort firande utan det viktigaste är att man uppmärksammar och skapar en känsla av att man lyckats uppnå något tillsammans. Detta är även något som Jones, Wells och Meade (2009) lyfter i sin artikel ”Celebrate Victory”. Det ska vara något speciellt att nå sina mål. Man ska känna stolthet över detta! Genom att ständigt uppmärksamma när man når sina delmål ökar man chansen att hålla motivationen hög under hela året och inte bara i början när allt känns nytt och fräscht.

Lycka till!

 

Källor:

Dai, H., Milkman, K.L., & Riis, J. (2014). The Fresh Start Effect: Temporal Landmarks Motivate Aspirational Behavior. Management Science, 60(10), 2563-2582.

Jones, L., Wells, K., & Meade, B. (2009). Celebrate victory. Ethnicity & disease19(4 Suppl 6), S6–71.

Om författaren

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Behöver du hjälp?