Blogginlägg // Datainsamling

Gör nytta av din data

för 7 år sedan

Av Christoffer Parmbäck

Läs vidare ↓

Enligt Gartner kommer företag om fem år värderas utifrån den information de besitter, där bland annat volym, mångfald och kvalitet kommer vara viktiga aspekter för hur mycket informationen är värd (http://www.gartner.com/newsroom/id/3600817). Dock, förutom om du ska sälja företaget och vill ha så mycket betalt som möjligt, är inte informationen värt någonting om du inte vet hur du ska använda den.

Företag samlar in och lagrar ofantliga mängder information och data för att så småningom kunna fatta bättre beslut. Tyvärr används datan alltför ofta isolerad, d.v.s. att man enbart tittar på en viss sorts information från ett specifikt system och agerar på denna. Om informationen är isolerad är den förvisso lätt att agera på då den ger en tydlig bild över en viss aspekt, men agerandet löper stor risk att bli ineffektivt och kostnaden för de åtgärder som sätts in överstiger lätt nyttan, just på grund av att man bara ser en aspekt.

För att verkligen kunna få ut värde ur information (förutom att sälja den vidare) krävs att den kopplas ihop med annan information och visar dig vilket/vilka samband som finns däremellan. Det är först då den blir riktigt intressant och kan på riktigt hjälpa dig fatta beslut och agera på insikter istället för ”bara” på information. Ett enkelt men tydligt exempel på detta är hur Google använder information för att rikta sina annonser. Om de enbart hade baserat annonserna jag ser på mina senaste sökningar på ”båtturer” hade de visat mig reklam för alla rutter jag möjligtvis skulle kunna åka. Dock, eftersom de använder information från mina sökningar tillsammans med information om var jag befinner mig visar de reklam för båtturer i Stockholmsområdet. På så sätt har de använt flera sorters information tillsammans för att öka chanserna att jag klickar på en annons.

Ju mer data man har desto svårare blir den att hålla reda på. Däremot, om den lyckas hållas strukturerad, kvalitativ och aktuell ökar möjligheterna att hitta sambanden och kunna dra slutsatserna som ger din verksamhet värde. Då har du verkligen gjort nytta av din data.

Om författaren

Christoffer är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har under sina år på TIC hjälpt över 40 organisationer att nå sina mål, och är även ansvarig för vår onlineutbildning inom målstyrning

+46 709 66 05 20 LinkedIn

Behöver du hjälp?