Blogginlägg // Övrigt

Hur intelligent är ditt Business Intelligence?

för 4 år sedan

Av Albin Thureson

Hur intelligent är ditt Business Intelligence? Frågan är något skruvad och kräver sin förklaring. Jag utgår ifrån en generell beskrivning utav det engelska ordet Intelligence och som vi inte riktigt har något motsvarighet till på svenska. Betydelsen är ungefär ”förmågan att ta emot information för att nå kunskap och tillämpa ett beteende inom en kontext”

Jag har arbetat med BI de senaste 10 åren och sett 100-tals lyckade BI-lösningar. De är lyckade för att de effektivt transformera stora datamängder till en visualiserad information. Men jag anser också att de allra flesta misslyckas med att i tillräcklig omfattning skapa ett agerande, ett förändrat beteende.  Så på frågan, hur intelligent är ditt ”Business Intelligence”? Är mitt svar inte tillräckligt intelligent och en mer korrekt benämning för många av dessa lösningar skulle istället vara Business Information. Utmaningen med en ”Business Information” lösning är att det alltid finns behov av mer information och det finns ännu mer data att visualisera. Det gör att dessa lösningar växer över tid, mer information läggs till och inget tas bort. Detta driver utvecklingskostnad men också en högre förvaltningskostnad.  Med en över tid växande BI-lösning är också risken att både relevans och agerbarhet förlorad.

Den intelligens som behöver tillföras är inte främst fler tekniska funktioner såsom prediktiv analys, big data, fler data källor och ännu häftigare visualisering. Tricket är istället att tillför den kunskap (intelligens) som finns inom organisation. Ett effektivt sätt att göra detta är att mycket tydligt koppla BI-lösningen till strategin för rätt fokus och prioriteringar. Våga välja bort och skala av. Ha som övergripande mål att ge mottagaren av BI en ökad förmåga att ta emot information, nå kunskap och få ett önskat agerande. Där har ni Business Intelligence på riktigt.

Om författaren

Albin Thureson är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

Läs mer om Albin »

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Utan motivation når vi aldrig vår fulla potential

Högre effektivitet är något som jag tror många eftersträvar hos sig själva eller inom de organisationer där vi är verksamma. Vi vill åstadkomma så myc…

för 3 år sedan

Av Albin Thureson

Läs mer »

Blogginlägg

Positiv förstärkning på ett mer informellt sätt

En sak jag är övertygad om att vi alla kan enas om är att oavsett organisation, situation och uppgift är motivation en avgörande faktor för att vi ska…

för 10 månader sedan

Av Erik Svedberg

Läs mer »

Prenumerera på bloggen