Blogginlägg // Styrning

Hur tydlig är er strategi?

för 5 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Våren är verkligen här med besked och alldeles runt hörnet stundar affärsplanering inför 2020 och kanske är det dags för er att se över era strategier och målbilder för kommande år.

Handen på hjärtat, kan du sammanfatta vad ditt företags strategi är på mindre än 35 ord? Och om du skulle kunna göra det, skulle du kunna beskriva den på samma sätt som en kollega?

Låt oss bena ut varför det är viktigt att ha en tydlig strategi och vad som är viktigt att ha med i strategin.

Collis och Rukstad, 2008 beskriver att i många fall är det inte så vanligt att kunna besvara vad företagets strategi är på ett kortfattat och konkret sätt, som till exempel på under 35 ord.  Ändå förbluffas ledningsgrupper över hur strategin inte lyckas implementeras fastän det finns mängder med strategidokument och dokumentation från planeringsprocessen. Vad man missar här är att det inte är volymen av dokument som är det mest väsentliga för att strategin ska få fäste. Det är tydligheten och enkelheten i att kunna sammanfatta strategin  på ett krispigt och koncist sätt.

 

Varför är det då så viktigt att kunna sammanfatta en strategi på ett tydligt sätt?

Om man inte tydligt kan kommunicera vad strategin är och sammanfatta kort och tydligt vad det innebär, finns det rum för tolkning för varje individ i organisation, kring hur och vad som ska göras. För att exemplifiera, liknar Collis och Rukstad varje individ i en organisation som järnfilspån. Om du tar en skopa av dessa och släpper på ett vitt papper kommer de landa och peka i alla möjliga olika riktningar. På samma vis kommer individer att göra sitt bästa och fatta beslut utifrån sitt eget perspektiv, i tron att det kommer bidra till rätt riktning. Problemet med det här är att det blir väldigt rörigt och fastän vi kanske drar åt någorlunda samma håll, får vi inte en kraft i en sådan förflyttning.

Tänk nu att du håller en magnet ovanför alla järnfilspånen på pappret, vad händer nu? De rättar sig i linje med magneten. På samma vis är en lättförstådd och tydligt strategi en viktig nyckel i att skapa agerande i linje med strategin. Det innebär fortfarande att varje individ kan fatta beslut, men gör nu det i linje med vad företaget vill och inte på eget bevåg, vilket gör att den exponentiella förflyttningen blir större.

 

Vad bör då en tydlig strategi innehålla?

Collis och Rukstad skriver att en bra och tydlig strategi skall innehålla tre delar: Objective, Scope och Advantage. Att definiera dessa kräver att man gör vissa avvägningar och vägval. Ett exempel är att om man väljer att styra på tillväxt väljer man samtidigt att låta lönsamhet att bli mindre viktigt, eftersom tillväxt ofta sker på bekostnad av lönsamheten.

Objektiv(Eng: Objective): Objektivet skall beskriva vad är det vi skall göra och vad är våran game plan. Objektivet skall vara specifikt, mätbart, men också tidsatt, för att göra det agerbart. Ett exempel skulle kunna vara ”Vi skall maximera ägaravkastningen”. Någonstans är det vad de flesta företag syftar till. Men frågan man då bör ställa sig för att tydliggöra och göra det mer organisationsanpassat är; vilket objektiv är mest troligt att ta oss dit?

Omfattning(Eng: Scope): Scopet skall inte beskriva exakt vad som behöver göras , men det skall tydliggöra avgränsningarna tydligt för alla medarbetare inom tre olika dimensioner: Kund/erbjudande, geografisk plats/närvaro och vertikal integration.

Konkurrensfördel(Eng: Advantage): Vad man har för konkurrensfördelar som företag är en viktig ingrediens att definiera och tydliggöra. En tydlighet i vad som gör just det här företaget unikt är det som hjälper medarbetare mest i att förstå HUR de kan bidra till att realisera strategin. Konkurrensfördelarna består av två delar; vilket värde man erbjuder kunden, men också vilken typ av aktiviteter eller unik kombination av aktiviteter som gör att företaget kan bidra med ett värde till kunden.

Lycka till!

 

Vill ni läsa artikeln i sin fullständiga form finns den här; https://hbr.org/2008/04/can-you-say-what-your-strategy-is

 

Källa: Collis, D. J., & Rukstad, M. G. (2008). Can you say what your strategy is?. harvard business review86(4), 82-90.

Om författarenBehöver du hjälp?