Blogginlägg // Uppföljning, Övrigt

Kan det någonsin vara dåligt att tänka positivt?

för 3 månader sedan

Av Christopher Bratt

Läs vidare ↓

Tänka positivt – sämst för att nå sina mål. Så löd en rubrik i Svenska Dagbladet precis innan nyår. I mitt huvud lät det konstigt. Hur kan det vara dåligt för ens måluppfyllnad att tänka positivt? När jag började läsa artikeln fick jag bättre förståelse för valet av rubrik. Innehållet i artikeln visar på riskerna med att vara positivt lagd. Eller snarare riskerna med att vara så positivt lagd att man glömmer av att stanna upp och reflektera på vägen.

I artikeln kan man läsa om forskning som visar att ju mer positiv man är kring att nå sina mål, desto mindre kraft lägger man på att faktiskt nå dem. Den stora risken handlar om att man blir övermodig och tror att det ska gå av sig själv. Man blir helt enkelt för positiv och tappar bort sig på vägen. Som tur är finns det även stora fördelar med att tänka positivt och att drömma stort. I artikeln nämner man bland annat att det ger en tydlig riktning kring vart man vill. Målet blir tydligt.

En utav nycklarna som jag ser för att överkomma risken med att bli övermodig handlar om att kontinuerligt följa upp hur det går kopplat till det mål man har satt upp. Genom att göra detta kommer man upptäcka om man inte presterar på den nivå som man tänkt sig. Det går inte av sig själv helt enkelt. Kontinuerlig uppföljning innebär också att man kommer upptäcka det i tid, dvs. när man fortfarande har chansen att nå målet.

I artikeln trycker man också på vikten av att följa upp, dvs. att identifiera vad som stoppar oss från att nå målet och hur vi tar oss förbi det. Att identifiera vad som stoppar oss handlar om göra en gedigen grundorsaksanalys kring vår prestation. Vi vill identifiera grundorsaken till vad som stoppar oss. När vi har svaret på denna fråga blir det enklare att sätta in åtgärder som gör skillnad. På riktigt. Då blir det också enklare att ta oss vidare.

Genom att kombinera en av de tydliga fördelarna med att tänka positivt, dvs. att det tydliggör en riktning, med att kontinuerligt följa upp hur det går för oss, har vi också större möjlighet att lyckas. Då skulle jag även vilja korrigera artikelns rubrik till ”Tänk positivt och följ upp kontinuerligt – bäst för att nå dina mål”.

Hur jobbar du och ditt team med att följa upp era mål?

Om författaren

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Relaterade inlägg

Blogginlägg

3 tips för en väl grundad analys

Att inte se till helheten när man fattar beslut för en enskild del av organisationen är nästan alltid problematiskt. Gör man inte det riskerar man att…

för 2 år sedan

Av Johanna Andersson

Läs mer »

Videobibliotek

Del 2 – Frukostföreläsning 151105: Målstyrning med Thomas Ekman, VD Tele2 Sverige

Hur kan man skapa ett agerande hos alla medarbetare i linje med organisationens strategi genom väl fungerande målstyrning? Thomas Ekman, VD för Tele2 …

för 5 år sedan

Av Josefine Vahlberg

Läs mer »

Behöver du hjälp?