Blogginlägg // Agerbara mål

Kan mål skapa en större beteendeförändring än förbud?

för 6 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Vi lever i en värld där vi är konstant omgivna av distraktioner från våra telefoner; notiser, mejl och sociala medier.

Nyligen testade jag att klara mig utan sociala medier under en månads tid (kan ha fuskat någon enstaka gång…).  Jag ville se hur det påverkade mitt sätt att utnyttja tid, såväl som möjlighet att fokusera på annat som är viktigt för mig. Det var inte det lättaste till en början, men jag märkte ganska snabbt stor skillnad på min förmåga att fokusera.

En sak som är av stor betydelse för många av oss, är kanske just förmågan att kunna fokusera på det vi gör här och nu, eller när vi behöver få saker gjorda, exempelvis på arbetet.

Hur mycket påverkar då sociala medier vår prestation på arbetsplatsen? Är förbud mot sociala medier verkligen rätt väg att gå, för att motivera anställda att göra sitt jobb? I en artikel från Cognology (2017), framgår att ungefär 40% av anställda som har ett förbud mot sociala medier, bryter mot det dagligen. Finns det då en poäng med ett förbud eller finns det bättre sätt att motivera sina anställda?

För att få anställda motiverade krävs att man fokuserar på resultatet och målet, snarare än inputen i arbetsinsatsen.

En nyckel till detta, är att målen ska vara väldefinierade, så det inte råder några tvivelaktigheter om vad som är viktigast för organisationen och att de anställda kan köpa in på vad målen faktiskt står för. Dessutom är det viktigt att de anställda förstår vad det innebär för dem och hur de kan påverka. När man som anställd har förstått hur man själv bidrar till det gemensamma målet, har man inte bara förstått sitt syfte utan förhoppningsvis har man också hittat motivation att påverka genom sitt arbete. Plus en massa positiva sidoeffekter, såsom ökad produktivitet, ökad sannolikhet att faktiskt nå målen och få nöjda och glada medarbetare.

Att använda sig av förbud mot sociala medier på arbetsplatsen är kanske inte det bästa sättet att påverka och inte heller det som skapar den största beteendemässiga förändringen. Det man kan påverka för att ge genomslag i en organisation, är att skapa tydlighet i det gemensamma målet och uppdraget, samt att se till att alla är med på tåget.

 

Källa: https://www.cognology.com.au/why-you-need-to-unblock-facebook-performance-management-and-social-media/

Om författarenBehöver du hjälp?