Blogginlägg // Agerbara mål, Beslut

Kartan är inte verkligheten

för 2 månader sedan

Av Albin Thureson

Ett av de hjälpmedel jag nyttjat mest under min semester har varit en karta. Kartan har hjälpt mig hitta snabbaste bilvägen till ner till Saalbach i alperna, undangömda badstränder och den närmsta glassbutiken när värmen gjort sig påmind. Kartan har gjort det stora och okända till något enkelt och tillgängligt.

En karta är en representation av verkligheten, en avbild med syfte att förenkla och göra något större eller mer komplext greppbart i en given situation. Eftersom kartans värde ligger i dess egenskap att förminska och förenkla skulle en karta med samma detaljnivå som den verklighet den försöker avbilda vara minst sagt bristfällig med tanke på dess syfte.

I vår vardag använder vi oss ofta av kartor, det vill säga olika typer av hjälpmedel som existerar för att göra något komplicerat mer användbart. En tunnelbanekarta är till exempel ett fantastiskt verktyg för att veta vilka stationer man kan kliva av på, men det är en dålig karta för att veta exakt hur lång tid det skulle ta att promenera samma sträcka eftersom en tunnelbanekarta sällan är skalenlig. På samma sätt är styrverktyg fantastiska redskap för att tydliggöra vad som är prioriterat i en organisation, men oftast dåliga på att definiera allt som görs under en given arbetsdag. Inte ens inom sitt användningsområde kommer ett dokument som beskriver en organisations strategi nämna allt som är strategiskt viktigt. Inte heller kommer ett nyckeltal inkludera allt som är relevant eller en aktivitetsplanering nämna allt som ska göras. Dessa delar är dock fantastiska representationer som beskriver en organisations nuläge och framtid men med konsekvensen att alla detaljer inte finns med då det enbart är en representation av den verklighet den beskriver.

Vi ska alltid sträva efter att skapa så bra kartor som möjligt oavsett om ”kartan” är nyckeltal, tunnelbanekartan, årsredovisningar eller en innehållsförteckning till en bok, men det gäller  att vara medveten om att en karta aldrig kan innehålla lika mycket information som den verklighet som den försöker avbilda. Det gäller att förstå en kartas begränsningar för att kunna nyttja dess fulla potential i verkligheten och inte enbart i teorin.

Om författaren

Albin Thureson är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

Läs mer om Albin »

Relaterade inlägg

Videobibliotek

Vanliga fallgropar vid implementering av målstyrning

När organisationer implementerar målstyrning så finns det ett antal fallgropar att passa sig för. Att skapa en styrning som är enkel och agerbar ökar …

för 7 år sedan

Av David Holmberg

Läs mer »

Blogginlägg

Skilj på effekt och agerande i er målstyrning

Jag betonar ofta vikten av att ha få mål, helst endast ett prioriterat mål, för att öka sannolikheten att nå just detta allra viktigaste målet. Detta …

för 1 år sedan

Av David Holmberg

Läs mer »

Prenumerera på bloggen