Blogginlägg // Övrigt

Kommunicera och definiera för att lyckas med förändring

för 7 år sedan

Av Sofia Lundgren

Läs vidare ↓

Jag läste nyss en artikel som beskrev vikten av tydligt ledarskap och kommunikation när företag ska genomgå en förändring. Författaren, John Hamm, menar att en stor anledning att förändring ofta resulterar i kaos är just bristen på kommunikation och tydliga definitioner. Ledare kan ofta kommunicera ut ”kunden kommer alltid i första hand” eller ”nu fokuserar vi på resultatet”, och samtidigt ta för givet att alla medarbetare har samma bild av vad detta innebär.

Kommunikation är en ledares viktigaste verktyg för att lyckas med förändring. Varje ledare måste ta sig tid för att noggrant förklara vad förändringen innebär, tydliggöra och definiera visionen, avsikten och riktlinjerna. Tydliga definitioner säkerställer vad chefen faktiskt menar och undviker att medarbetaren gör egna tolkningar. För chefen kan det kännas självklart vad som menas med vision, resultat, fokus och mål, men utan tydliga förklaringar spenderas ofta tid på fel saker vilket leder till att medarbetare tappar fokus och projektet kommer med stor sannolikhet att misslyckas.

Genom sin erfarenhet av att jobba med folk i högt uppsatta positioner i ett flertal organisationer har John Hamm identifierat fem områden som genom tydlig kommunikation och definitioner kan hjälpa ett företag att lyckas med förändring.

  1. Organisationsstruktur och hierarki
   Tydliggör vad förändringen innebär för respektive roll inom organisationen. Organisationsstrukturen kan ofta vara emotionellt laddad eftersom det påverkar varje medarbetares personliga situation. Oklarheter kan ofta leda till osäkerhet och onödiga rykten.
  2. Finansiella resultat
   Genom att bara säga ”fokusera på resultatet” är det lätt att tappa långsiktigheten och därmed sambandet mellan medarbetarnas beteende och det finansiella resultatet. Definiera vilka resultat ska uppnås men även vad det innebära att varje medarbetare behöver göra och fokusera på. Om det inte går som planerat, gör en djupanalys av varför det gick som det gick.
  3. Ledarens känsla för sitt jobb
   En person kan inte ha svaret på allt trots att hen har en hög position. Välj att involvera medarbetare för att få fler åsikter och därmed gemensamma tolkningar.
  4. Tidsplanering
   Kommunicera inte ut att tiden är en fiende, trots att det ofta är en bristvara. Optimera den tiden som finns.
  5. Företagskultur
   Kultur kan inte skapas genom definitioner men en värdefull kultur kan skapas genom tydliga riktlinjer, fokus mot rätt mål och därmed skapa en vinnande kultur eftersom medarbetarna vet vad som förväntas av dom och därmed känner att de kan bidra.

Anledningen att just denna artikeln fångade mitt intresse är att jag själv upptäckt vikten av tydliga definitioner i mitt nuvarande kundprojekt. Vad som känns väldigt tydligt för en person är lika otydligt för nästa. Genom att investera tid på att säkerställa vad som menas kan förvirringar undvikas längre fram.

Detta var en kort sammanfattning, läs gärna hela artikeln HÄR!

Om författaren

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Behöver du hjälp?