Blogginlägg // Styrning

Konsulter jobbar med tre typer av maktpositioner för att påverka

för 8 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Enkelt sett så finns det tre typer av maktpositioner i en organisation; den makt du får genom din position, via relationer och/eller från din expertis.  Den förstnämnda är rätt enkel att förstå; den makt som du besitter i företaget kommer direkt från det mandat som din titel ger dig.

Tänk er den klassiska top down pyramiden. Makt via relationer kan man säga är den viktigaste valutan i en organisation. Folk jobbar tillsammans och hjälper varandra, vi är alla involverade i varandras arbete på ett eller annat sätt och makten till att påverka och övertyga andra tillhör vardagen. Slutligen då så har vi makt via expertis. Som Malcolm Gladwell konstaterade så krävs det ca 10 000 timmars övning innan man kan kalla sig för expert inom ett område.

Hur jobbar då vi konsulter med dessa 3 maktpositioner för att driva förändringar i organisationer?

I början av alla projekt så har vi ett kick-off möte med relevanta individer. Där lånar vi egentligen den positionsrelaterade makt som vår uppdragsgivare, oftast VD:ar, har. Likaså får vi i genomgången av projektplanen mandat till att påverka genom den lånade makten. Vidare så är det konsultens roll att rekommendera processer och verktyg genom best practice erfarenheter, d.v.s. makt via expertis. Organisationer vill gärna ha konsultens utifrån-in perspektiv och få en förståelse för hur de presterar i jämförelse med andra likartade organisationer. Slutligen har vi makt via relationer, som i mitt tycke är den viktigaste av alla tre; genom att befinna oss på plats hos kunde bygger vi relationer och på så sätt ett mandat till att faktiskt driva de förändringar som behövs.  Genom att träffa medarbetare på plats får förändringen ett ansikte. Samtidigt får vi möjlighet till att bättre stötta medarbetare och förstå vilka knutar som måste lösas.

Det viktigaste för oss konsulter är insikten att till skillnad från andra organisationer så är dessa 3 maktpositioner väldigt sköra och temporära; vår positionsrelaterade makt är lånad, vi har inte möjlighet att påverka med vår expertis vid varje vägskäl, och relationerna som byggs är inte långsiktiga på så sätt att vi inte är heltidsanställda på arbetsplatsen.  Att vara ödmjuk till makt är kanske därför ett extra viktigt motto för oss.

Behöver du hjälp?