Blogginlägg // Agerbara mål, Uppföljning, Styrning, Övrigt

Målstyrning och semester: Två sidor av samma mynt

för 1 vecka sedan

Av Erik Svedberg

Läs vidare ↓

Sverige är känt för sin balanserade arbetskultur, där både produktivitet och välmående står i fokus. Två (enligt vår erfarenhet) centrala begrepp för att skapa detta, är målstyrning och semester. Vid första anblick kan dessa tyckas vara helt olika; den ena handlar om att sätta och nå mål, medan den andra handlar om avkoppling och återhämtning. Men vid en närmare titt kan vi se att de båda delar flera gemensamma drag och kompletterar varandra på ett sätt som gynnar både individer och organisationer.

Målstyrning: Strukturerad frihet

Målstyrning, är ett styrverktyg som fokuserar på att sätta tydliga, uppnåbara mål för organisationen och medarbetare. Målstyrning uppmuntrar självständighet och ansvarstagande, samtidigt som det säkerställer att alla strävar mot samma övergripande mål. Några av de huvudsakliga komponenterna av målstyrning inkluderar:

 • Tydliga mål: Medarbetare får konkreta och mätbara mål att arbeta mot.
 • Självständighet: Anställda ges frihet att bestämma hur de bäst kan uppnå sina mål.
 • Ansvarstagande: Varje team/medarbetare är ansvarig för sitt eget arbete och sina resultat.
 • Analys och uppföljning: Regelbundna analyser och uppföljningar säkerställer att man håller sig på rätt spår och utvecklas i rätt riktning.

Semester: Strukturerad frihet för välmående

Semester är en annan viktig del i Sverige. Med minst fem veckors lagstadgad semester per år, ges medarbetare möjlighet att koppla av och återhämta sig. Precis som målstyrning har semester flera viktiga komponenter:

 • Planerad ledighet: Semestern planeras ofta i god tid för att säkerställa att alla får möjlighet att ta ledigt när de behöver det.
 • Självständighet: Arbetstagare har friheten att bestämma hur de vill använda sin ledighet.
 • Återhämtning: Tiden bort från arbetet används för att ladda om, vilket förbättrar produktiviteten och kreativiteten när man återvänder till arbetet.
 • Balans: Regelbunden semester hjälper till att balansera arbetslivet och privatlivet.

Gemensamma nämnare

Vid en närmare jämförelse framträder flera gemensamma nämnare mellan målstyrning och semester:

 1. Struktur och frihet: Både målstyrning och semesterledighet erbjuder en balans mellan struktur och frihet. Medarbetare ges tydliga ramar inom vilka de kan arbeta självständigt och kreativt.
 2. Ansvarstagande och självbestämmande: I båda fallen uppmuntras individens ansvarstagande och självbestämmande. Genom att ta ansvar för sina mål eller sin återhämtning, utvecklas en känsla av ägandeskap och engagemang.
 3. Välmående och produktivitet: Både målstyrning och semesterledighet bidrar till att främja välmående. När anställda har tydliga mål och tillräckligt med tid för återhämtning, ökar både arbetsglädje och produktivitet.
 4. Långsiktighet: Båda delar är utformade för att gynna långsiktig framgång. Genom att sätta mål och planera semester, säkerställs att medarbetarna är motiverade och utvilade, vilket gynnar både dem själva och organisationen på lång sikt.

Exempel:

För att illustrera dessa likheter kan vi titta på en typiskt svensk organisation som tillämpar båda delar.

Organisation X använder målstyrning för att förverkliga sin strategi. Varje år sätts nya mål för olika avdelningar och team, och medarbetarna får vara med och bestämma hur de ska nå dessa mål. Regelbunden analys och uppföljning säkerställer att alla håller sig på rätt spår och kan justera sin approach vid behov.

Samtidigt uppmuntrar Organisation X sina anställda att ta ut sin fulla semester. Medarbetarna planerar sin ledighet i samråd med sina chefer för att säkerställa att arbetet inte påverkas negativt. Under semestern uppmuntras de att helt koppla bort från jobbet och ägna sig åt aktiviteter som främjar återhämtning.

Resultatet? Organisation X ser en hög grad av medarbetarnöjdhet och låg personalomsättning. Anställda känner sig värderade och motiverade, och organisationen upplever hög produktivitet och kvalitet i arbetet.

Slutsats

Målstyrning och semester kan vid första anblick verka som två motsatta begrepp, men i själva verket är de två sidor av samma mynt. Båda delar erbjuder en balans mellan struktur och frihet, ansvarstagande och självbestämmande, vilket leder till både ökat välmående och produktivitet. Genom att tillämpa dessa principer kan organisationer skapa en arbetsmiljö som inte bara främjar framgång, utan också ser till att medarbetarna mår bra och trivs på lång sikt.

Med detta sista blogginlägg för den här terminen vill vi på TIC önska er alla en fantastisk sommar och ledighet – så ge dig nu ut och njut av din välförtjänta semester. Vi är tillbaka här på bloggen om några veckor, utvilade och redo för höstens utmaningar.

Om författaren

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Behöver du hjälp?