Blogginlägg // Datainsamling

Marknadsledare och trender inom Business Intelligence 2017

för 7 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

För någon månad sedan släppte Gartner sin årliga rapport om marknadsledare och trender inom Business Intelligence och Analytics. På en övergripande nivå konstaterar Gartner att marknaden för BI-lösningar nu närmar sig en högre mognadsgrad, vilket bland annat lägre differentiering mellan leverantörernas produkter och ökad prispress vittnar om.

I enlighet med förra årets rapport så är enkelheten i BI-lösningarna fortfarande avgörande, där kunden idag ofta utgörs av kärnverksamheten som vill ha en lösning som snabbt och enkelt går att komma igång med och anpassa utefter behov. För att kunna utgå från verksamhetens behov måste verktyget vara så enkelt att alla kan använda det, men det måste också stödja att användaren kan analysera data genom att bryta ner och ”vrida och vända” på denna. Detta innebär en väsentlig omställning från den tidigare synen på BI, där det typiskt sett var en IT-avdelning som preparerade och förberedde alla rapporter.

BI-leverantörerna utvärderas från kriterierna Completeness of Vision (förståelse för hur marknaden kan utforskas för att driva värde för kunden) och Ability to Execute (förmåga att få kunden att köpa in på leverantörens produkt och anse att denna löser kundens behov). Precis som 2016 utgörs ledar-kvadranten av Qlik, Tableau och Microsoft. Noterbart är att de två senare leverantörerna stuckit iväg en bit och nu placerar sig än närmare det önskvärda läget i övre högre hörnet.

  • Qlik (med produkterna Sense och View) placerar sig i kvadranten främst tack vare en robust produkt, en kundnöjdhet över medel och ett starkt globalt partnernätverk. Utmaningarna framåt för Qlik består dels i att underhålla båda produkterna View och Sense, dels i att nyttja framtida möjligheter i smart data discovery där man ligger efter sina konkurrenter.
  • Microsoft (med produktserien Power BI) vars främsta styrkor består i de i förhållande till konkurrenterna betydligt lägre implementationskostnaderna, enkelhet i användning och smidig integration till redan befintliga Microsoft-produkter. I förhållande till Qlik har Microsoft kommit betydligt längre med sin funktionalitet för smart data discovery, vilket gör att de för ett högt betyg inom ”completeness of vision”.
  • Tableau är för många svenskar ett relativt okänt verktyg vilket främst förklaras av att deras hemmamarknad är Nordamerika. Tableaus primära fokus är att skapa enkelhet för användaren genom interaktiv och intuitiv utformning utan att någon kodning behövs. Mångsidigheten och enkelheten har också gett resultat, och Tableau har därför varit särskilt lyckosamma i att knyta stora avtal där många användare innefattas. Totalt sett är Tableau alltjämt marknadsledande, men en ökad prispress från framför allt Microsoft har gjort att skillnaderna jämnats ut det senaste året.

Behöver du hjälp?