Blogginlägg // Uppföljning, Beslut

Nå mål genom att bota grundorsak

för 6 år sedan

Av David Holmberg

Läs vidare ↓

Vi börjar närma oss månadsskifte och för de allra flesta också årets första månadsuppföljning. Det är nu det avgörs hur året har börjat. Hur ligger vi till vis-a-vis våra mål? Det är så klart en ytterst relevant fråga att ställa. En än mer relevant frågeställning är varför gick det som det gick och vad ska vi göra för att det ska gå (ännu) bättre nästa månad?

Alltför många bolag som inte når sina mål konstaterar att ”vad synd att vi inte nådde målen, hoppas det blir bättre nästa månad”. Då missar man hela potentialen att genom måluppföljning driva ett agerande som leder till att man faktiskt når sina mål. Istället bör man ju fråga sig ”vad är grundorsaken till att vi inte nådde målet och vad ska vi göra för att åtgärda den grundorsaken?”

En av grunderna till att faktiskt nå sina mål är att identifiera ett fåtal åtgärder som faktiskt gör hela skillnaden. Enda sättet att lyckas med det är sträva efter att bota orsak och inte symptom. Dvs att basera sina åtgärder på den identifierade grundorsaken och inte lägga en bombmatta av möjliga åtgärder som skulle kunna påverka målområdet i sin helhet. Går man på bombmattametoden riskerar man att lägga resurser på åtgärder som inte behövs. Gör man istället kirurgiska åtgärder baserade på grundorsaksanalys spenderar man sina värdefulla resurser på de åtgärder som gör att man når sina mål.

De bolag som verkligen tar uppföljning och analys av målutfall på allvar och låter analysen leda till relevanta åtgärder är de bolag som också kommer nå sina mål.

Om författaren

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av strategi- och styrningsfrågor. Han har varit rådgivare åt över 90 organisationer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn.

+46 705 52 08 64 LinkedIn

Behöver du hjälp?