Blogginlägg // Uppföljning

Öka delaktigheten i medarbetarundersökningar

för 5 år sedan

Av Josefine Lindenberger

Läs vidare ↓

En stundande höst innebär för många organisationer en stundande medarbetarundersökning. Medarbetarundersökningar är oslagbara när det gäller att på djupet förstå olika komplexa områden, som exempelvis motivation, engagemang och välmående på jobbet. Dock ska man vara medveten om att hur man genomför en undersökning och vad man gör med resultatet påverkar deltagandet och förtroendet bland medarbetarna - här kommer därför två saker att tänka på för att säkra att både årets och framtida undersökningar blir så kvalitativa som möjligt.

  • Var tydlig med syftet och ge alltid återkoppling. En av de vanligaste orsakerna till att anställda väljer att inte delta i enkäter är att man inte tror att resultatet kommer leda till faktiskt förändring. Det svåra med enkäter är nämligen inte att genomföra dem utan att agera på deras resultat. Därför är det viktigt att 1) vara tydlig med syftet med enkäten och kommunicera vad som kommer hända efter att den besvarats av deltagaren (helst görs detta i samband med utskicket); 2) kommunicera resultatet och vilka åtgärder som kommer att vidtas. Och om man av någon anledning inte har kapacitet eller resurser att genomföra nödvändiga åtgärder efter genomförd undersökning är det viktigt att kommunicera det också. Det sänder ett budskap till alla medarbetare att man åtminstone har tagit till sig inputen och inte bara ignorerar den. Det är alltså bättre att ge återkoppling som mottagaren kanske inte vill höra, än att inte ge någon återkoppling alls.
  • Genomför med rimlig frekvens. Givet vikten av att agera på resultatet bör inte enkätfrekvensen vara för hög. Det måste finnas tillräckligt med tid att hinna agera innan nästa enkät genomförs. Att ha en för hög undersökningsfrekvens kan ofta leda till lägre deltagande eftersom ledningen inte hinner agera på resultatet och anställda inte heller ser någon faktisk förändring och därmed tappar förtroendet. Med andra ord, bara för att det är möjligt att genomföra en undersökning betyder det inte att man bör genomföra den.

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Följ upp för en mer framgångsrik organisation

Tydliga mål i all ära men utan en väl fungerande uppföljning riskerar vi att missa målet. Men vad innebär det att ha en väl fungerande uppföljning ege…

för 6 år sedan

Av The Information Company

Läs mer »

Videobibliotek

Hur vet man om styrningen fungerar?

Vilka effekter bör en fungerande styrning och uppföljning leda till och hur vet man när man nått ända fram? David Holmberg, VD och grundare The Inform…

för 8 år sedan

Av David Holmberg

Läs mer »

Behöver du hjälp?