Blogginlägg // Uppföljning

Rapportering ≠ Styrning

för 3 år sedan

Av Christoffer Parmbäck

Att företag själva mäter och följer upp de finansiella mått de förväntas leverera till sina intressenter är självklart. Har man krav på sig att visa vilken omsättningstillväxt eller lönsamhet man har haft det senaste kvartalet vill man såklart ha koll på det innan man står och ska förklara varför det blev som det blev.

Resultaträkningar och prognoser skickas därför mellan olika ledningsgrupper till höger och vänster dagligen, veckovis och månadsvis. Att ha koll är aldrig fel, men problem kan uppstå när man tror att en nitisk koll på det finansiella fungerar som styrning och således skapar ett önskat agerande. Kalla det istället för vad det verkligen är – rapportering.

Att enkom fokusera på finansiella mått och tro att det kommer skapa en förändring i organisationen kan ha flera nackdelar, exempelvis riskerar man att:

  • bli kortsiktig då man vill ha ett positivt utfall redan nästa rapportering och således prioriterar bort mer långsiktiga och bestående lösningar
  • få ett alltför stort internt fokus istället för att utgå från kunden och hur man bäst hjälper denna
  • bli tillbakablickande och hänga upp sig på historik istället för att lägga krutet på hur organisationen kan förbättras framåt

Finansiella mått kan ge bevis på om ens aktiviteter ger effekt, men var försiktig med att tro att de kan ersätta de operativa måttens styrförmåga. Förutsatt att de operativa måtten är korrekt satta utifrån organisationens strategi är det framförallt dessa som kan påverka var och hur medarbetarna riktar sitt fokus.

Om författaren

Christoffer Parmbäck är projektledare och målstyrningskonsult på The Information Company. Under sina år hos oss har han arbetat med över 25 kunder, bland annat Tele2 och Kronfågel.

Läs mer om Christoffer »

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Tre tips för att höja aktivitetsnivån i ert beslutstöd

Många företag och organisationer som vi stöter på anser sig ha alla förutsättningar på plats för att få full effekt av sitt beslutstöd. Rapporterna är…

för 2 år sedan

Av Gustaf Hult

Läs mer »

Blogginlägg

Går det att mäta motivation med både kvalitet och frekvens?

Motivation är ett område som många företag brottas med vad gäller att 1) hitta ett lämpligt sätt att följa upp det på och 2) följa upp det med tillräc…

för 3 år sedan

Av Josefine Vahlberg

Läs mer »

Prenumerera på bloggen