Blogginlägg // Styrmodell

Sätt en tydlig riktning – för dina medarbetares skull

för 7 år sedan

Av Josefine Vahlberg

Läs vidare ↓

Att säga att det är lättare att planera än att implementera kan kännas som att slå in en öppen dörr. Ändå är det flera organisationer som vi kommer i kontakt med som har minst sagt ambitiösa verksamhetsplaner och som inte ser behovet av att prioritera. Och det är inte alltid lätt att prioritera, men det är nödvändigt.

Nu är vi snart mitt i hösten och många företag är inne i högsäsong. Det är mycket som ska göras, helst nu, och det kan vara svårt att som medarbetare prioritera bland allt – allt är ju viktigt. Konsekvensen av en otydlig styrning från ledningen blir alltså prioriteringen måste göras av varje enskild medarbetare – för med största sannolikhet kommer man inte hinna göra allt som står i en ambitiös VP.

Och just när det är fullt upp och tiden är knapp uppskattar man som medarbetare att ledningen prioriterat och satt en tydlig riktning kring vart företaget ska. På så sätt kan en anställd alltid ställa sig frågan: givet att vi som organisation ska hit, hur ska jag prioritera min tid för att bäst bidra? Förutom att en tydlig styrning ökar chanserna för företaget att nå sina mål så minskar även stressen hos medarbetarna – stressen av att själva behöva prioritera och känna sig otillräcklig för att man inte kan göra allt. Eftersom tid kan upplevas som en bristvara borde det alltså ligga i både i ledningens och medarbetarnas intresse att alla får förutsättningar att göra de val som gör störst skillnad för att säkerställa att organisationen når sina mål.

Relaterade inlägg

Blogginlägg

OKRs och självledarskap

Individuella OKRs bör ses som ett verktyg för självledarskap istället för ett målstyrningsverktyg. Låt mig förklara varför...…

för 3 år sedan

Av johannesingerby

Läs mer »

Blogginlägg

Hur kan jag bidra till min organisations mål?

Hur kan man göra för att få alla medarbetare engagerande att nå organisationens mål?…

för 5 år sedan

Av Sofia Lundgren

Läs mer »

Behöver du hjälp?