Blogginlägg // Styrmodell

Sätt en tydlig riktning – för dina medarbetares skull

för 5 år sedan

Av Josefine Vahlberg

Läs vidare ↓

Att säga att det är lättare att planera än att implementera kan kännas som att slå in en öppen dörr. Ändå är det flera organisationer som vi kommer i kontakt med som har minst sagt ambitiösa verksamhetsplaner och som inte ser behovet av att prioritera. Och det är inte alltid lätt att prioritera, men det är nödvändigt.

Nu är vi snart mitt i hösten och många företag är inne i högsäsong. Det är mycket som ska göras, helst nu, och det kan vara svårt att som medarbetare prioritera bland allt – allt är ju viktigt. Konsekvensen av en otydlig styrning från ledningen blir alltså prioriteringen måste göras av varje enskild medarbetare – för med största sannolikhet kommer man inte hinna göra allt som står i en ambitiös VP.

Och just när det är fullt upp och tiden är knapp uppskattar man som medarbetare att ledningen prioriterat och satt en tydlig riktning kring vart företaget ska. På så sätt kan en anställd alltid ställa sig frågan: givet att vi som organisation ska hit, hur ska jag prioritera min tid för att bäst bidra? Förutom att en tydlig styrning ökar chanserna för företaget att nå sina mål så minskar även stressen hos medarbetarna – stressen av att själva behöva prioritera och känna sig otillräcklig för att man inte kan göra allt. Eftersom tid kan upplevas som en bristvara borde det alltså ligga i både i ledningens och medarbetarnas intresse att alla får förutsättningar att göra de val som gör störst skillnad för att säkerställa att organisationen når sina mål.

Relaterade inlägg

Videobibliotek

Från vision till aktiviteter – hur hänger allt ihop?

Att säkerställa en röd tråd från vision ner till aktiviteter som påverkar medarbetarnas engagemang är ingen lätt nöt att knäcka. Se David Holmberg, VD…

för 9 år sedan

Av David Holmberg

Läs mer »

Blogginlägg

3 tips för en bättre fungerande styrmodell

De allra flesta organisationer har någon form av styrmodell eller styrfilosofi. Men i de flesta fall ser den verkliga styrningen annorlunda ut än den …

för 3 år sedan

Av johannesingerby

Läs mer »

Behöver du hjälp?