Blogginlägg // Uppföljning

Vad blir viktigt inför semestern?

för 9 år sedan

Av David Holmberg

Läs vidare ↓

Så här inför semestern är det nog en hel del chefer som känner sig lätt stressade av att vara frånvarande från sin arbetsplats under ett antal veckor. Hur kommer det gå utan mig? Kan jag verkligen stänga av mobilen? Hur ska problem hanteras om jag inte är på plats?

Det kommer gå bra, du kan stänga av mobilen och problemen kommer att hanteras väl om du har sett till att du som chef och hela din organisation har en tydlig gemensam målbild. Det är inte säkert att allt kommer göras som du skulle ha gjort det om du var på plats, men allt kommer att göras för att nå de mål du och organisationen delar.

Att ha tydliga mål som delas av organisationen skapar inte bara en lugnare semester utan också en öppenhet för att det finns olika tillvägagångssätt för att nå samma mål. Det skapar en mer kreativ och engagerad arbetsplats där individen känner ansvar för att nå målen. Genom det utökade ansvaret ges medarbetarna nämligen större utrymme att växa och utvecklas. Detta kommer med stor sannolikhet gagna din organisation i ett längre perspektiv.

I ett längre perspektiv kommer även en lugnare semester gagna dig som chef. Med andra ord, se till att din organisation har en tydlig gemensam målbild. Sedan är det dags att stänga av ett tag.

Lycka till!

Om författaren

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av strategi- och styrningsfrågor. Han har varit rådgivare åt över 90 organisationer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn.

+46 705 52 08 64 LinkedIn

Behöver du hjälp?