Blogginlägg // Uppföljning

Tre tips för att höja aktivitetsnivån i ert beslutstöd

för 7 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Många företag och organisationer som vi stöter på anser sig ha alla förutsättningar på plats för att få full effekt av sitt beslutstöd. Rapporterna är byggda, tillrättalagda och distribuerade till rätt personer. Trots det så lyckas man i många fall inte få något tryck kring sin beslutsstödslösning, de tilltänkta användarna använder inte sina rapporter och utnyttjandegraden är låg. Istället för att i ett sådant läge ge upp och räkna beslutsstödsinvesteringen som en ren förlustaffär är vår erfarenhet att man medan nedan små medel kan öka engagemanget och nyttjandegraden avsevärt.

Bygg in efterfrågan i uppföljningsprocessen

Genom en tydlig process för när, hur och i vilket forum uppföljningen sker skapas en ökad efterfrågan att ta del av uppföljningsunderlaget. I en effektiv uppföljningsprocess är dessutom analysen och åtgärdsförslagen förbereda av ansvariga innan det faktiska uppföljningsmötet, för att undvika realtidsanalyser i sittande möte. Att förbereda sig inför uppföljningstillfället kräver ett underlag att analysera, varför man då vänder sig till beslutsstödslösningen.

Sätt mål

Att jämföra sin prestation med ett formulerat mål ger inte bara en ökad förståelse för huruvida resultatet är bra eller dåligt, utan verkar också motiverande. I den optimala beslutsstödslösningen hänger användaren på låset inför rapportering, just för nyfikenheten i huruvida man nådde uppsatta mål eller inte. Genom att visualisera prestation i förhållande till ambition tydliggörs också var extra insatser behöver sättas in, vilket möjliggör att fokus läggs på rätt områden.

Låt användaren styra innehållet

Många gånger blir beslutsstödslösningens innehåll en produkt av vad beställaren eller utvecklaren tror att slutanvändaren har ett behov av följa upp. Genom att låta slutanvändaren vara beställare av vilken information som ska visas i beslutsstödet (och på vilket sätt!) säkerställs att beslutstödslösningens innehåll fyller ett faktiskt värde. Kan tyckas självklart, men förvånansvärt ofta har slutanvändaren väldigt begränsad påverkan på innehållet, och varför skulle man ta del av en uppföljning som inte visar det som man är intresserad av att veta?

Funkar det?

Genom att applicera dessa enkla knep på de beslutsstödslösningar vi levererar säkerställer vi att dessa faktiskt kommer till användning, vilket i sin tur genererar bättre faktabaserade beslut hos våra kunder. I exemplet nedan ser ni aktivitetsnivån hos en våra kunder, där den blå kurvan visar antalet aktiva användare (av 54 tilltänkta användare) och den orangea antalet selections (klick) per användare. Efter lansering av den nya applikationen i mars 2016 (som bygger på ovan tre tips!) så syns ett tydligt trendbrott för bägge dessa.

Behöver du hjälp?