Blogginlägg // Beslut, Övrigt

Vågar du välja bort?

för 4 år sedan

Av Christopher Bratt

Läs vidare ↓

För ungefär två veckor sedan genomförde vi på TIC ett webbinarium med temat ”När är det dags att justera strategier och mål?” En av de övergripande frågorna handlade om vad som egentligen är en bra strategi. Det ska sägas att det givetvis finns flera saker som spelar in om en strategi är bra respektive mindre bra. Det som jag tog med mig från just den delen av webbinariet och vill beröra i detta blogginlägg är att en bra strategi till stor del handlar om att våga välja bort.

Jag kom över en intressant artikel från Harvard Business Review där man berör hur man kan öka chansen att exekvera sin strategi. Författaren Graham Kenny beskriver ett företag som två år i rad har samlat sin ledningsgrupp för att under tre heldagar arbeta fram företagets strategi de kommande åren. Problemet är att arbetet med strategin stannar där. Den blir en skrivbordsprodukt som man tittar på först nästa gång det är dags att se över strategin. Detta beror naturligtvis på flera olika faktorer. Kenny nämner dock att en huvudsaklig anledning till att företaget hamnat i denna situation är att de har identifierat totalt 26 olika strategiska initiativ som man beslutat sig för att implementera den aktuella perioden. Initiativ som i flera av fallen kräver stora resurser.

I detta fall har man haft en för hög ambitionsnivå kring hur mycket man ska lyckas uppnå under den aktuella tidsperioden. Kenny trycker istället på vikten av att våga fokusera. Man kan inte göra allt samtidigt. Risken är stor att man istället hamnar i en situation, likt företaget i artikeln, där man inte lyckas att implementera någonting alls. Det riskerar också att skapa en känsla av misslyckande i organisationen.

Våga istället att välja väg och därmed välja bort. Genom att avsätta sina resurser till färre strategiska initiativ, ökar chansen att faktiskt lyckas. Att lyckas och därmed fira framgångar tillsammans ska inte underskattas. En sådan kultur är oerhört viktig i det framtida arbetet med att lyckas exekvera sin strategi.

Och kom ihåg, att välja bort något idag innebär inte att man aldrig kommer att genomföra det. Det innebär bara att vi inte kommer att göra det just nu.

Lycka till!

 

Källa: Kenny, G. 2019. 5 Simple Rules for Strategy Execution. Harvard Business Review.

Om författaren

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Behöver du hjälp?