Blogginlägg // Styrning

Välj bort organisatorisk multitasking

för 5 år sedan

Av Albin Zahlin

Läs vidare ↓

Om det finns en insikt som tål att upprepa är det vikten av ett prioriterat mål. Den organisatoriska multitasking som ofta sker i organisationer som definierat alldeles för många mål är precis lika skadligt för en organisation som multitasking är för individer. Multitaskingen må skapa en illusion om att vi åstadkommer mer men i realiteten minskar ofta sannolikheten att de viktigaste effekterna uppnås när vi har flera mål att arbeta emot.

Få saker är så utmanande och provokativa i en verksamhetsplanering som att enbart få besluta om ett mål. Svårigheten att välja ett prioriterat mål är uppenbar, men svårigheten att välja bort andra områden och därför prioritera bort dem kan ofta vara minst lika utmanande.

Så varför ska man sätta sig i en situation att välja bort viktiga aspekter i verksamheten och enbart välja ett prioriterat mål? Var ligger värdet? Förklaringen gömmer sig i namnet; det prioriterade målet. Det heter inte det viktigaste eller det mest utmanande målet (även om det både bör vara viktigt och utmanande), utan det prioriterade målet. Det prioriterade målet är det som tvingar oss att prioritera bland möjliga mål och ger oss möjlighet att på riktigt fokusera på det som kan göra hela skillnaden i vår verksamhet. Tills detta mål är avklarat är allting annat distraherande moment, oavsett hur viktigt det är.

Det är dock inte ofta organisationer på allvar prioriterar ner till ett mål under sin verksamhetsplanering. I praktiken definieras ofta flertalet mål där samtliga mål ses som likvärdiga vilket ger upphov till krav på organisatorisk multitasking om samtliga mål på riktigt ska uppnås. På samma sätt som vi människor enbart kan fokusera på en sak i taget om vi ska använda hela vår kapacitet, kan en organisation eller en grupp av människor enbart fokusera på ett mål om de ska sträva och arbeta emot en gemensam förflyttning som ska göra en stor skillnad. Flera likvärdiga mål skapar därför en ständig distraktion från det som borde vara det mest prioriterade målet för stunden.

Är du medveten vad det prioriterade målet är för dig i detta ögonblick? För ditt företag eller för din enhet? Om inte, fundera på vilken effekt som bara måste åstadkommas, där övriga bedrifter skulle kännas meningslösa om du/ni samtidigt skulle misslyckas med det prioriterade målet.

Om författaren

Albin Zahlin är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

+46 703 80 37 75 LinkedIn

Behöver du hjälp?