Blogginlägg // Datainsamling, Uppföljning

Vem har ansvar för informationen?

för 6 år sedan

Av johannesingerby

Läs vidare ↓

Ett vanligt misstag som många gör i samband med att man inför ett beslutsstöd är att man inte tydliggör vem som är ansvarig för vad.

Följande två roller är enligt min mening fundamentala att etablera i samband med införandet av styrning och uppföljning:

Måttägare – säkerställer att måttet/nyckeltalet (och dess definition) speglar målgruppens informationsbehov. Måttägaren måste vara en del av målgruppen, exempelvis en ledningsmedlem som ansvarar för att måttet kommer leda till rätt agerande och beslut på ledningsmötet.

Dataägare = säkerställer att data går att få fram på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i enlighet med måttägarens definition. Denna individen behöver inte ingå i målgruppen som ska fatta beslut utifrån måttet, utan bör istället ha insikt i de bakomliggande processerna och IT-strukturen.

Ett tydligt ägande skapar förutsättningar för att lyckas med ett BI-projekt men även för att bibehålla kvalite över tid.

Om författaren

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Sluta förlita er på aktivitetsplaner

för 6 år sedan

Av johannesingerby

Läs mer »

Blogginlägg

Bota grundorsak och inte symptom

Att identifiera ett problems grundorsak är avgörande för en organisations problemlösningsförmåga i allmänhet, men ännu viktigare när det kommer till b…

för 5 år sedan

Av Gustaf Hult

Läs mer »

Behöver du hjälp?