Blogginlägg // Visualisering

Visualisera er målstyrning

för 6 år sedan

Av Gustaf Hult

Läs vidare ↓

Bland såväl akademiker som yrkesverksamma är vikten av en öppen och inkluderande målstyrning känd sedan länge. I detta ämne publicerades nyligen studien Impact of visual performance management systems on the performance management practices of organisations. I denna utforskar författarna Bititci, Cocca och Ates hur verktyg för att visualisera strategi påverkar organisationers möjligheter att lyckas med sin målstyrning och nå ut med strategin till sina medarbetare.

Studiens resultat identifierar många fördelar som kommer av en tydligt visualiserad strategi. Utöver att förenkla implementering och utvärdering av strategi så visar även studien att visualiseringen bidrar till en ökad motivation bland medarbete samt förbättrad kommunikation och samarbete inom organisationen.

Även om en tydlig visualisering av strategin har många potentiella fördelar för just din organisation så finns det fallgropar som bör undvikas. Framför allt måste visualiseringen vara enkel och tydlig så att den inte riskeras att missuppfattas av organisationens medarbetare och därmed motverka sitt syfte.

Om du utgår från din egen organisation idag, har ni en tydlig visualisering av er strategi? Är den så pass tydlig och enkel att den förstås av alla dina medarbetare och därmed driver en viss typ av agerande?

Relaterade inlägg

Event

Frukostseminarium: Målen är satta – hur når vi dem?

Välkommen till TIC:s frukostseminarium där vi ger konkreta tips på hur man kan arbeta aktivt under året för att nå sina mål. Organisationer lägger oft…

för 2 år sedan

Av Sofia Lundgren

Läs mer »

Videobibliotek

Varför ska man inte visualisera nyckeltal med gula färger?

Se Sami Pulkkinen berätta varför gul inte är en passande färg att visualisera med. Vilket signalvärde har egentligen den här färgen? Många organisatio…

för 9 år sedan

Av The Information Company

Läs mer »

Behöver du hjälp?