Arkiv

Kartan är inte verkligheten

En karta är en representation av verkligheten, en avbild med syfte att förenkla och göra något större eller mer komplext greppbart i en given situation. Eftersom kartans värde ligger i dess egenskap att förminska och förenkla skulle en karta med…

Läs mer »

Hur lyckas man exekvera sin strategi?

Vad gör att vissa team är högpresterande, medan andra är lågpresterande när det kommer till att exekvera på strategin? Wiita och Leonard (2017) beskriver sin studie där de undersökt hur högpresterande team vs. lågpresterande team spenderar sin tid och hur…

Läs mer »

Att sätta mål och involvera 250 medarbetare

LRF är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Med sina 140 000 medlemmar som driver nästan 70 000 företag är det en av Sveriges största företagarorganisationer. Det gröna näringslivets står för lite…

Läs mer »

Agerar du i gårdagen eller för framtiden?

Vi människor har en tendens att bli nostalgiska. Det finns en trygghet i det förflutna, i det oföränderliga. Vår nostaligiska förkärlek till gårdagen kan dock hindra oss att ta oss an den osäkra framtiden. I många uppföljningsforum diskuteraras dåtidens resultat…

Läs mer »

OKRs och självledarskap

OKR* har senaste åren blivit en alltmer populär metod för att försöka skapa ett inkluderande och engagerande sätt att tydliggöra fokus i en organisation. Men innan du läser en enda mening till så vill jag uppmärksamma dig på att jag…

Läs mer »

Få en bra start på året!

Man missar att identifiera och hantera förutsättningar för att kunna agera på målet Det är väldigt vanligt att man i samband med affärsplaneringen stannar vid att endast sätta mål för kommande året. Då riskerar man att få en dålig start…

Läs mer »

Inför 2019

Enligt en undersökning från SIFO är ett utav de vanligaste nyårslöftena att man ska börja träna under det kommande året. Ni känner säkert igen scenariot i januari där gymmen är fulla med människor som är fast beslutna om att uppfylla…

Läs mer »

Sätt relevanta beteendemål

En av Pontus huvudpoänger utifrån sin egen och andras forskning är att organisationer kan bli bättre på att nå sina mål genom att styra på beteende. Pontus gjorde en liknelse med pilkastning. Att enbart styra människor på att de ska…

Läs mer »

Agerbara mål – skapa en tydlig riktning för alla

Agerbara mål handlar om att identifiera de mål som operationaliserar och gör strategin konkret. Agerbara mål är tillräckligt fokuserade för att riktningen ska vara tydlig för samtliga organisatoriska enheter och medarbetare. Därmed blir det enkelt för medarbetarna att veta hur…

Läs mer »

Våga prioritera för att skapa resultat

En av de vanligaste utmaningarna som organisationer står inför under en affärsplaneringsprocessen är att våga prioritera och fokusera. Ofta har ledningen fastställt en långsiktig ambition och strategier för att ta sig dit, men vad som är viktigast att uppnå kommande…

Läs mer »