Arkiv

Fokus eller kontroll?

I mitt förra inlägg berördes målstyrningsparadoxen enhetlighet vs anpassning, alltså om det är viktigare att målstyrningen är likartad och korrekt i hela organisationen eller att den är relevant för målgruppen. En annan av de paradoxer som behöver…

Läs mer »

Enhetligt eller anpassat?

Mål är ett väldigt kraftfullt verktyg för att styra en organisation – när man gör det rätt. Däremot, om man misslyckas med att sätta rätt mål riskerar det istället att verka demotiverande och kännas som en administrativ börda. Hur ökar…

Läs mer »

Rätt mål hjälper dig att nå nya framgångar

Ett sätt att bidra till att organisationen når sitt mål är att bryta ned målen till individuella mål, eller OKR:er (Objective Key Results) som vi benämner dem. Genom att sätta individuella mål får varje enskild individ möjlighet att påverka att…

Läs mer »

3 kriterier för att välja uppföljningsområden och mått

Vi strävar alltid efter att ha så få områden och mått som möjligt. Det finns begränsad med tid och resurser för att följa upp och agera på nyckeltal och därför ser vi alltid till att ledningsgrupper väljer ut de mest…

Läs mer »

Skilj på effekt och agerande i er målstyrning

Genom att designa ett företags styrning som ett prioriterat mål (Effekt) och ett antal fokusområden man behöver förstärka för att nå målet (Ageranden) så tydliggörs för hela organisationen att det finns en effekt som är viktigare än allt annat och…

Läs mer »

Kan mål skapa en större beteendeförändring än förbud?

Nyligen testade jag att klara mig utan sociala medier under en månads tid (kan ha fuskat någon enstaka gång…).  Jag ville se hur det påverkade mitt sätt att utnyttja tid, såväl som möjlighet att fokusera på annat som är viktigt…

Läs mer »

Vikten av agerbara mål

De allra flesta företag har en vision för vad man som verksamhet vill uppnå. Visionen i sig är inte det man i företaget agerar på utan den bryts även ner i en strategisk plan i ett försök att göra vägen…

Läs mer »

Konkreta tips som ökar dina möjligheter att nå nyårslöftet

Att tillåta sig själv att definiera ett nyårslöfte är ett utmärkt sätt att öka sannolikheten att åstadkomma sitt mål, men gör inte per automatik att man lyckas. Om du besöker ett gym under januari månad och sedan går dit några…

Läs mer »

Tydliga mål är smarta mål

För att ta fram mål framgångsrikt är SMARTa mål ett välkänt begrepp och hjälpmedel för att definiera målen så tydligt som möjligt. Att definiera mål enligt SMART metoden innebär helt enkelt att man kontrollerar/tar fram sina mål mot de kriterier…

Läs mer »

Att nå toppen till varje pris – när målet suboptimerar helheten

Att nå toppen eller nå så långt som möjligt? I Framgångspodden av Alexander Pärlros berättar den svenske äventyraren Fredrik Sträng om sina upplevelser då han tillsammans med 31 personer, från ett flertal olika expeditioner, försökte nå…

Läs mer »