Arkiv

Varför blir så få motiverade av företagets mål?

Den intressanta frågan är såklart varför det ser ut som det gör. Och den frågan är troligen så komplex att den inte låter sig lösas i ett kort blogginlägg. Det krävs säkert både nationalekonomer, psykologer, läkare, politiker, forskare mfl. för…

Läs mer »

Från mål till målstyrning på några veckor

Vi började resan i december med uppstartsmöte intervjuer och workshop. Vi lyckades landa i ett bra upplägg och glada och peppade inför nya året och med ett nytt tydligt fokus klev vi in i 2017, och förverkligande av projektet. För…

Läs mer »

Styrning behövs som bäst när du inte hinner läsa det här

Det är i den här situationen det hjälper att ha definierat en tydlig styrning. Något som anger vad som just din organisations eller avdelnings största förflyttning eller förändring är. För att identifiera den viktigaste förflyttningen bör man ta utgångspunkt i…

Läs mer »

Varför ska man vara en ”smart” organisation?

Organisationer som är framgångsrika skapar interna krafter av stabilitet. Organisatoriska strukturer sätter sig och endast de förändringar som är kompatibla med redan existerande uppfattningar tillåts. Detta skapar en kultur och historia kring företaget, vilket i många fall är bra, men…

Läs mer »

Skillnaden mellan mätning och målstyrning

Tyvärr beskriver ovan en av de vanligaste fallgroparna att hamna i inom målstyrning. Ytterst handlar målstyrning om att skapa ett fokus i organisationen, för att på så sätt skapa ökade möjligheter att genomföra en strategisk prioritering. När man då istället…

Läs mer »

Skillnaden mellan aktivitetsstyrning och aktivitetsgenerering

Förutom att det är lätt att landa i att man vill uppnå flera mål samtidigt i sin affärsplan (som vi tog upp i förra veckans inlägg), är det även lätt att hamna i en lång aktivitetslista. Aktivitetslistor hör dock inte hemma i en målstyrd organisation - detta eftersom att det är upp till medarbetarna att avgöra hur man ska nå uppsatta mål.

Läs mer »

Bortprioriteringar – en strategisk nyckel

Syftet med strategi är att det ska hjälpa organisationen att bli bra – eller till och med bäst. Det ska hjälpa organisationen att skapa konkurrensfördelar och dessa ska genera framgång, är det tänkt. Så långt allt frid och fröjd. För att bli…

Läs mer »

Informera är silver; skapa förståelse är guld

Information är en förutsättning för att säkerställa att medarbetare vet var organisationen är på väg, och därför är det glädjande att läsa att det informationsflödet är ett av de områden som förbättrats jämfört med föregående år (från ett snitt på…

Läs mer »

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Bakgrunden till de nya föreskrifterna är en omfattande studie från Arbetsmiljöverket från 2014. Där fann man att ungefär en tredjedel av de tillfrågade upplevde att de hade otydliga mål för sitt arbete. Man kunde också koppla otydliga mål till lägre…

Läs mer »

Agerbara mål

Jag läste nyligen ett inlägg på en social media sajt som handlade just om att lyckas med verkställandet av strategin. Enligt skribenten var den viktigaste ingrediensen för att lyckas med sin strategi att alla i organisationen behärskar strategin. Vad skribenten…

Läs mer »