Arkiv

Informera är silver; skapa förståelse är guld

Information är en förutsättning för att säkerställa att medarbetare vet var organisationen är på väg, och därför är det glädjande att läsa att det informationsflödet är ett av de områden som förbättrats jämfört med föregående år (från ett snitt på…

Läs mer »

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Bakgrunden till de nya föreskrifterna är en omfattande studie från Arbetsmiljöverket från 2014. Där fann man att ungefär en tredjedel av de tillfrågade upplevde att de hade otydliga mål för sitt arbete. Man kunde också koppla otydliga mål till lägre…

Läs mer »

Agerbara mål

Jag läste nyligen ett inlägg på en social media sajt som handlade just om att lyckas med verkställandet av strategin. Enligt skribenten var den viktigaste ingrediensen för att lyckas med sin strategi att alla i organisationen behärskar strategin. Vad skribenten…

Läs mer »

Vad har målstyrning och skidåkning gemensamt?

Vi hade kämpat ett par timmar på stighudar uppför för att komma till åket. Under kämpandet uppför kändes det i perioder inte värt det, precis som det kan kännas under perioder när man kämpar på med detaljerna för att konkretisera…

Läs mer »

Kvantitativa mål för att skapa agerande

En vanlig förklaring till att många organisationer misslyckas med sitt strategigenomförande är att den framtagna strategin inte konkretiseras till vilka resultat som ska uppnås. Därmed stannar strategin allt för ofta vid att vara en pappersprodukt som få i organisationen kan…

Läs mer »

Forma perfekta team á la Google

Det visade sig ha helt fel utgångspunkt i studien: Vem som är med i ett team spelade mindre roll än hur gruppmedlemmarna interagerade, strukturerade sitt arbete och såg det egna individuella bidraget till helheten. Lärdomen som Google fick med sig var…

Läs mer »

Förankra målen

Att göra på det sättet kan ha många fördelar, exempelvis då det tydligt visar var fokus bör ligga, men det finns en fallgrop som är särskilt värd att akta sig för – bristen på förankring. Att auktoritärt bestämma vad någon…

Läs mer »

Medvetenhet som förutsättning för förändring

Tänk exempelvis på hur vägen ser ut till ditt jobb. Vilka slags byggnader passerar du, hur ser de ut? Är det svårt att komma på? Att gå eller åka samma väg varje dag betyder inte att vi nödvändigtvis är medvetna om…

Läs mer »

Individuella mål

Strategier som ofta misslyckas Sedan tidigare vet vi att hur väl framtagna strategier än må vara så är de svåra att omsätta i praktiken. Majoriteten av alla strategier, runt 90 %, leder inte till förändrade beteenden och frigör därför aldrig…

Läs mer »

Rätt fokus för att få mer gjort

Kathrin Krause och Alexandra Freund belyser detta i sin artikel How to Beat Procrastination: The Role of Goal Focus. Frågeställningen de har försökt finna svar på är huruvida det är mest fördelaktigt att fokusera på processen, alltså vägen mot målet,…

Läs mer »