Arkiv

Vad har målstyrning och skidåkning gemensamt?

Vi hade kämpat ett par timmar på stighudar uppför för att komma till åket. Under kämpandet uppför kändes det i perioder inte värt det, precis som det kan kännas under perioder när man kämpar på med detaljerna för att konkretisera…

Läs mer »

Kvantitativa mål för att skapa agerande

En vanlig förklaring till att många organisationer misslyckas med sitt strategigenomförande är att den framtagna strategin inte konkretiseras till vilka resultat som ska uppnås. Därmed stannar strategin allt för ofta vid att vara en pappersprodukt som få i organisationen kan…

Läs mer »

Forma perfekta team á la Google

Det visade sig ha helt fel utgångspunkt i studien: Vem som är med i ett team spelade mindre roll än hur gruppmedlemmarna interagerade, strukturerade sitt arbete och såg det egna individuella bidraget till helheten. Lärdomen som Google fick med sig var…

Läs mer »

Förankra målen

Att göra på det sättet kan ha många fördelar, exempelvis då det tydligt visar var fokus bör ligga, men det finns en fallgrop som är särskilt värd att akta sig för – bristen på förankring. Att auktoritärt bestämma vad någon…

Läs mer »

Medvetenhet som förutsättning för förändring

Tänk exempelvis på hur vägen ser ut till ditt jobb. Vilka slags byggnader passerar du, hur ser de ut? Är det svårt att komma på? Att gå eller åka samma väg varje dag betyder inte att vi nödvändigtvis är medvetna om…

Läs mer »

Individuella mål

Strategier som ofta misslyckas Sedan tidigare vet vi att hur väl framtagna strategier än må vara så är de svåra att omsätta i praktiken. Majoriteten av alla strategier, runt 90 %, leder inte till förändrade beteenden och frigör därför aldrig…

Läs mer »

Rätt fokus för att få mer gjort

Kathrin Krause och Alexandra Freund belyser detta i sin artikel How to Beat Procrastination: The Role of Goal Focus. Frågeställningen de har försökt finna svar på är huruvida det är mest fördelaktigt att fokusera på processen, alltså vägen mot målet,…

Läs mer »

Målstyrning i vardagen

Efter endast två veckor som målstyrningskonsult har jag hunnit med att känna igen många principiella tankar och idéer från vardagen. Framför allt vikten av att inse att man inte kommer bli världsmästare på allt utan våga välja vad som är…

Läs mer »

Få ut budskapet

En klassiker när det gäller kommunikation är att du ska upprepa ditt budskap sju gånger på sju olika sätt för att det fullt ut ska mottas. Riktigt så utförligt kanske det inte alltid behöver vara, men underskatta inte vikten av…

Läs mer »

Våga sätta mål!

  På fredag har vi TICs episka sommarfest där vi förutom party också kommer att gå igenom organisationens mål och vår egen utveckling. På TIC kör vi nämligen OKR (läs mer här) och bestämmer varje kvartal…

Läs mer »