Arkiv

Vikten av rätt mindset

I denna inspirerande TED-talks väcker Carol Dweck mina tankar kring att det ibland kan vara mer konstruktivt för en organisation att svara JA eller INTE ÄN på den frågan, istället för ja eller nej. Inte minst i de fall då…

Läs mer »

Rätt mål?

Lagom till sommaren kan det därför vara välbehövligt att se över det gångna halvåret i syfte att lära och utveckla och eventuellt justera eller förtydliga. För även om det finns ett relevant resonemang kring framtagna mål kan det ju mycket…

Läs mer »

I VD-tidningen

Våga fokusera, prioritera och välja bort. Sätt mål som är tydliga och som hänger ihop; från enheter och avdelningar till övergripande strategimål. Visualisera resultaten, då blir det roligare att jobba efter målen. Att ge feedback föder nya beteenden. Fira framgångar!…

Läs mer »

S.M.A.R.T.A vallöften

I avsaknad av tydlighet uppstår istället en absurd diskussion kring vad definitionen av målet borde vara. Mikael Sjöberg, chefen för Arbetsförmedlingen uppgav till DI att han helst skulle se att endast personer mellan 20-74 år ingick för då blir det…

Läs mer »

Patienten i fokus vs patientens fokus

Sverige har genom åren lyckats stadga sig som världsledande inom forskning och bidragit till viktiga medicinska upptäckter inom olika specialiseringar. Dock så ser vi idag att utvecklingen mot just en mer specialiserad vård fått till följd ett antal ”biverkningar” som…

Läs mer »

Individuella mål för att skapa röd tråd och engagemang

Som experter på styrning och uppföljning hanterar vi den frågan i flera av våra projekt.  Ett sätt att lösa detta är att låta respektive medarbetare definiera hur de bäst kan bidra till det mål som deras respektive organisatoriska enhet ska uppnå.

Läs mer »

Sluta snooza och nå dina mål

<motiva/iframe>…

Läs mer »

Målen är satta

Bland diverse luddiga frågor och svar under intervjuer med tränare och spelare de senaste veckorna verkar alla ha koll på en sak, nämligen vad målet för säsongen är. Och oavsett om detta mål är att komma topp 3 eller bara…

Läs mer »

OKR – Fluga eller fantastiskt?

De senaste åren har framgångsrika bolag så som Intel, Google och LinkedIn klivit fram och berättat att en del av deras framgång består i att de jobbar med en tydlig målstyrning utifrån OKR-modellen (Objectives - Key Results).

Läs mer »

Vikten av fokus

För att lyckas med målstyrning är fokus och modet att prioritera två viktiga aspekter som bör vara på plats. David Holmberg berättar i denna videon hur man kan lyckas med de!

Läs mer »