Arkiv

Skillnaden mellan aktivitetsstyrning och aktivitetsgenererande styrning

Många organisationer styr baserat på aktiviteter och använder således inte aktiviteter som ett medel för att säkerställa ett agerande i linje med strategin.

Läs mer »

Vanliga fallgropar vid implementering av målstyrning

När organisationer implementerar målstyrning så finns det ett antal fallgropar att passa sig för. Vilka är de? Och hur undviker man dem?

Läs mer »

Fungerande målstyrning: Vikten av fokus

Att fokusera och prioritera är av stor betydelse för en organisation, ändå ser vi hur många bolag ofta spretar i sin styrning. Vad är fördelarna med att vara fokuserad?

Läs mer »

Fungerande målstryning: Vikten av agerbarhet

Syftet med en välfungerande målstyrning är i slutändan att säkerställa ett agerande bland medarbetarna i linje med den strategi som är lagd. Hur lyckas man med det?

Läs mer »