Arkiv

Grundorsaksanalys och fiskbensdiagram

När vi arbetar med målstyrning och följer upp målen, är det viktigt att göra en analys för att förstå varför vi presterar som vi gör, vilka lärdomar vi kan dra, och vad vi därför bör göra framåt (åtgärder). Men…

Läs mer »

Använd Best practice för att ständigt fortsätta utvecklas!

Best practice är de erfarenheter och processer som anses vara de mest effektiva och framgångsrika inom en specifik bransch eller område. Det finns inte en gemensam lösning som passar alla, utan det är snarare en anpassningsbar ram som kan skräddarsys…

Läs mer »

Beslutsfattande med hjälp av systemstöd

Hur vi driver beteendeförändring Uppföljning är inte bara viktigt för individens beteendeförändring, utan för att hela organisationen ska dra lärdomar och kontinuerligt utvecklas för att hela tiden bli en bättre version av sig själv. Vi har tidigare här i bloggen…

Läs mer »

Strategisk Visualisering: Nyckeln till Framgångsrik Affärsplanering

Vikten av att göra sin affärsplan/strategi agerbar och uppföljningsbar I den snabbt föränderliga världen är en effektiv affärsplanering grundläggande för att företag ska kunna anpassa sig till nya trender och säkerställa långsiktig framgång. I dagens konkurrensutsatta miljö är det inte…

Läs mer »

Våga fatta beslut!

Många tycker att det är svårt att fatta beslut. Detta har dels blivit tydligt för mig efter att ha jobbat med styrning och uppföljning hos över 20 olika organisationer, dels efter att tagit del av flertalet intervjuer med Ari…

Läs mer »

Tips för att ta gemensamma beslut

Nu är höstterminen på ingång vilket innebär att många organisationer går in i strategi- och affärsplaneprocesser. En bra strategi handlar om att våga prioritera och välja en väg, det innebär att man också måste våga välja bort en annan…

Läs mer »

Respekt och engagemang hos medarbetare med hjälp av kommunikation

Kommunikation är en nyckelkomponent i att bygga starka relationer och skapa en respektfull arbetsmiljö. Genom att kommunicera på ett sätt som visar uppskattning och värdering kan chefer och ledare engagera sina medarbetare och uppnå framgång. I artikeln beskriver författarna hur…

Läs mer »

Förbättra ditt beslutsfattande

  De tre ramverken är integrativt beslutsfattande, att erkänna osäkerheten och inversion. Vad som dock är viktigt att ha i åtanke är att det gemensamma temat för de tre metoderna nedan är att de lägger tonvikt på processen och inte…

Läs mer »

4 medskick för att få din organisation att nå sina mål

Vår värld förändras ofta och snabbt. Om du har detaljplanerat varenda aktivitet, från januari till december, vad gör du då om oförutsägbara händelser skulle uppstå under året? Under årets gång kanske du upptäcker att du behöver göra vissa justeringar för att nå…

Läs mer »

Faktabaserade beslut: hur gör man?

Faktabaserade beslut bygger på att analysera varför ett utfall blev som det blev och vilka åtgärder som krävs för att nå målet framöver. Därmed säkerställer ni att uppföljningen leder till relevanta beslut för att närma sig målen Lyssna på Johannes…

Läs mer »