Arkiv

Webbinarium: Hur man når sina mål genom en fungerande uppföljning

Torsdagen den 14:e maj kl. 13:00-14:00 är det återigen dags för oss på TIC att hålla ett av våra uppskattade webbinarium. Denna gång med temat Hur man når sina mål genom en fungerande uppföljning. För att nå…

Läs mer »

Vågar du välja bort?

Jag kom över en intressant artikel från Harvard Business Review där man berör hur man kan öka chansen att exekvera sin strategi. Författaren Graham Kenny beskriver ett företag som två år i rad har samlat sin ledningsgrupp för att under…

Läs mer »

Undvik känslostyrda beslut

Under min sista semestervecka gav jag och min familj oss ut på en dagstur till Dalsland. Vi besökte bland annat gamla bruksorter som Dals Långed och Håverud. Allt flöt på bra och runt kl. 17 var det dags att åka…

Läs mer »

Kartan är inte verkligheten

En karta är en representation av verkligheten, en avbild med syfte att förenkla och göra något större eller mer komplext greppbart i en given situation. Eftersom kartans värde ligger i dess egenskap att förminska och förenkla skulle en karta med…

Läs mer »

Att få till bättre möten

Jag kom över en artikel i Harvard Business Review, skriven av Liane Davey, som berör ämnet ovan. Artikelns innehåll påminner till stor del om hur vi på TIC driver våra möten, vilket jag redogör för nedan.   Först och främst,…

Läs mer »

Utveckla din strategiprocess

Vi definierar aldrig våra kunders strategier. Det gör våra kunder. Däremot leder vi gärna processen att definiera strategin. Och min erfarenhet är att organisationer generellt är dåliga på att utmana sig själva och sin strategi. Ibland på grund av okunskap,…

Läs mer »

3 medskick inför 2019 års uppföljning

Det mer rutinmässiga arbetet med deadlines växlade upp samtidigt som planerna för 2019 skulle färdigställas. När väl julen väl kom och automeddelandet om ledighet kunde aktiveras på mejlen kände jag mig både nöjd med det jag, mina kollegor och kunder…

Läs mer »

Gå den extra milen för fakta

Termen som används är då evidensbaserad företagsledning. Men är det så i verkligheten? Agerar beslutsfattare alltid utifrån kvalitativ och kvantitativ data som finns att tillgå? Förmodligen, såklart i kombination med den personliga erfarenhet och kunskap varje person besitter. Det finns…

Läs mer »

Nå mål genom att bota grundorsak

Alltför många bolag som inte når sina mål konstaterar att ”vad synd att vi inte nådde målen, hoppas det blir bättre nästa månad”. Då missar man hela potentialen att genom måluppföljning driva ett agerande som leder till att man faktiskt…

Läs mer »

Bota grundorsak och inte symptom

Generellt kan skillnaden mellan symptom och grundorsak förklaras på följande vis; Ett symptom är en händelse vid ett givet tillfälle i tiden, och är vad som ofta initierar en grundorsaksanalys. Till exempel är ett ”minskat varulager” ett symptom, eftersom det…

Läs mer »