Arkiv

Tre steg för en relevant analys

Ett av de vanligaste och kanske enklaste sätten att analysera ett mål är att utgå från dess matematiska delmängder. Analyserar man en butiks omsättning tittar man på snittköp (kr) och antal köp (#). Stannar man här i sin analys (vilket…

Läs mer »

Från insikt till beslut

En aspekt som påverkar negativ är att det blir svårt att skilja det som är viktigast och som vi faktiskt behöver veta från massan av information. Information är bra men bör endast ses som sanning när man vet hur man…

Läs mer »

Ge plats till analys

För att underlätta i beslutsfattandet skriver Paul Rogers och Marcia W. Blenko om vikten av att tydliggöra analysprocessen inför ett beslutsfattande. Genom att dela upp ansvaret av insamlandet inför besluten underlättar man för att processen ska gå snabbare och ökar…

Läs mer »

Effektiv analys – del 2

För att säkerställa att analysen hjälper oss att identifiera relevanta aktiviteter måste vi nämligen skilja på symptom och grundorsak. Dvs. om vi exempelvis har en hög kundtjänstkostnad kommer vi antagligen vilja ta reda på inom vilket kundtjänstcenter som kostnaden ökat och hur mycket…

Läs mer »

Effektiv analys – del 1

Ett av de vanligaste felen vi ser är nämligen att när det är dags för organisationer att göra analyser så början man att tänka utifrån vilken data man har tillgänglig i olika system och vilka analyser som därmed kan göras.

Läs mer »

Del 1 – Åsikt till fakta

I den första delen belyser han att många organisationer har en tendens att använda åsikter och känslor istället för fakta som underlag till affärskritiska beslut.

Läs mer »

Hur kan man skapa effektiva ledningsgruppsmöten?

Ett av de viktigaste forumen där viktiga beslut fattas är i ledningsgruppsmöten. Trots det är det otroligt vanligt att spekulationer och subjektiva tolkningar får mer utrymme än faktiska analyser och klara beslutsunderlag.

Läs mer »