Arkiv

Beslutsfattande med hjälp av systemstöd

Hur vi driver beteendeförändring Uppföljning är inte bara viktigt för individens beteendeförändring, utan för att hela organisationen ska dra lärdomar och kontinuerligt utvecklas för att hela tiden bli en bättre version av sig själv. Vi har tidigare här i bloggen…

Läs mer »

Demokratisera data!

För att främja en datadriven kultur måste företag integrera data i sina grundläggande värderingar och arbetssätt. Utmaningen ligger i att införa detta över hela organisationen. En effektiv lösning är att skapa en "data-demokrati", där alla i organisationen, oavsett deras kompetensnivå, känner sig bekväma med att arbeta med data. Detta skapar en ökad smidighet och möjliggör snabbare datadrivna beslut.

Läs mer »

Datadrivna team – hur de utvecklas och vad man bör se upp för!

För oss på TIC är kopplingen mellan målstyrning och datadrivna team avgörande för att säkerställa att organisationens övergripande mål och strategier uppnås på ett effektivt sätt. Detta är för att datadrivna team använder objektiva data och analyser för att…

Läs mer »

Ägd av IT? Så tar du ägandeskapet över ditt beslutsstöd

Rapportägare skapar agerande Rapporter, applikationer eller andra typer av visualiseringar bör ha en ägare som håller dem ändamålsenliga och säkerställer att de skapar rätt agerande. Jag kallar denna ägare för rapportägare. För att hålla en lösning ändamålsenlig måste man veta…

Läs mer »

Marknadsledare och trender inom Business Intelligence 2017

I enlighet med förra årets rapport så är enkelheten i BI-lösningarna fortfarande avgörande, där kunden idag ofta utgörs av kärnverksamheten som vill ha en lösning som snabbt och enkelt går att komma igång med och anpassa utefter behov. För att…

Läs mer »

Gör nytta av din data

Företag samlar in och lagrar ofantliga mängder information och data för att så småningom kunna fatta bättre beslut. Tyvärr används datan alltför ofta isolerad, d.v.s. att man enbart tittar på en viss sorts information från ett specifikt system och agerar…

Läs mer »

Stora journalistprist till databas-journalistik

Det som var extra intressant med Helenas arbetssätt var att hon använt databaser som sina intervjuobjekt. Juryns motivering till priset är ”För att hon som internationell superstjärna inom databas-journalistiken hittar scoopen där andra bara ser ettor och nollor” Det var cirka 11,5…

Läs mer »

Använd data rätt med tre enkla frågor

Organisationer har tillgång till alltmer data. Men det innebär inte nödvändigtvis att människor i organisationen får fler insikter eller agerar annorlunda bara för att informationen finns där.

Läs mer »

Frukostseminarium: BI som skapar ett agerande i linje med strategin. På riktigt.

Hans och David tog bland annat upp varför man bör integrera styrning och uppföljning med sin BI-lösning, hur man på riktigt skapar ett system som blir ett stöd för beslut (och inte bara ett system fullt med data), vilka fallgropar…

Läs mer »

Self-service BI – en sanning med modifikation

Gartner förutspår att utvecklingen fram till 2018 kommer att handla om s.k. ”Self-Service BI”, nämligen att ge fler användare möjlighet att kunna göra egna analyser av data för att själv kunna fatta bättre beslut. I teorin är det lätt att…

Läs mer »