Arkiv

Webinar: Konsten att hitta rätt nyckeltal och skapa beteenden som stödjer era mål

Nyckeltal, KPI:er, mått, indikatorer – kärt barn har många namn. Det viktiga är att se igenom ”buzzworden” och tryggt landa i syftet med varför vi ska mäta något överhuvudtaget. Utifrån målstyrningsperspektivet vill vi översätta mål till korresponderande mått för att…

Läs mer »

Validerade mått för att säkerställa en högkvalitativ uppföljning

Anledningen till mått Varför ska vi mäta våra mål? Utifrån målstyrningsperspektivet vill vi översätta mål till korresponderande mått för att göra målen uppföljningsbara, eftersom nyckeln till att påverka människors beteende ligger i uppföljningen. För människor behöver feedback, vi behöver information…

Läs mer »

Nyckeltal – Konsten att hitta rätt nyckeltal

Identifiera ett relevant nyckeltal Det enklaste sättet att ha en tydlig, regelbunden och agerbar uppföljning är att kvantifiera målen genom att identifiera ett relevant nyckeltal (mått) som nivåsätts och regelbundet följs upp. Vid varje uppföljningstillfälle för man då svaret på…

Läs mer »

Hur mäter man kundnöjdhet?

På den frågan finns det såklart inget entydigt svar utan beror ju på varje organisations egna förutsättningar och syfte med att mäta kundnöjdhet. Men jag tänkte ändå dela med mig av några tips på hur man kan tänka för att…

Läs mer »

Vikten av att definiera vad man mäter

En vanlig orsak är att man inte har kommit överens om en exakt definition för måttet. Detta kan då i sin tur innebära att måttets utfall kan variera beroende på hur den som hämtar utfallsdata tolkar måttets innebörd. I vissa…

Läs mer »

Agerar du i gårdagen eller för framtiden?

Vi människor har en tendens att bli nostalgiska. Det finns en trygghet i det förflutna, i det oföränderliga. Vår nostaligiska förkärlek till gårdagen kan dock hindra oss att ta oss an den osäkra framtiden. I många uppföljningsforum diskuteraras dåtidens resultat…

Läs mer »

Sätt relevanta beteendemål

En av Pontus huvudpoänger utifrån sin egen och andras forskning är att organisationer kan bli bättre på att nå sina mål genom att styra på beteende. Pontus gjorde en liknelse med pilkastning. Att enbart styra människor på att de ska…

Läs mer »

3 kriterier för att välja uppföljningsområden och mått

Vi strävar alltid efter att ha så få områden och mått som möjligt. Det finns begränsad med tid och resurser för att följa upp och agera på nyckeltal och därför ser vi alltid till att ledningsgrupper väljer ut de mest…

Läs mer »

Sortera era mått och prestera bättre

Att ha ett tydligt syfte med de indikatorer som organisationen använder sig av är grundläggande för att realisera och maximera effekten av sin styrning och uppföljning. Här kommer ett tips som jag gav 2012 men som är lika aktuellt än idag.

Läs mer »

3 principer för att definiera bra mått

Vad krävs för att definiera ett bra mått? 1.Robust Att ett mått är robust betyder att vid varje givet tillfälle som måttet samlas in så ska det göras med samma förutsättningar. Till exempel, de flesta organisationer vill säkerställa och…

Läs mer »